Items where Year is 2006

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: آ | ا | ت | ج | ح | خ | ر | س | ش | ض | ع | ف | ك | م | ن | ي | پ
Number of items: 33.

آ

آيت اللهي, سيد محمد تقي (2006) مقادير مرجع فشارخون براي قد در كودكان 12-6 ساله شيراز. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (3). ISSN 1023-9510

ا

احمدي, فيروزه (2006) ارتباط بين موفقيت لانه گزيني جنين با خصوصيات گزارش شده در سونوگرافي داپلر آندومتر در برنامه هاي كمك باروري. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (1). ISSN 1023-9510

افلاطونيان, محمدرضا (2006) بررسي سطح آنتي‌بادي سرخك قبل و بعد از واكسيناسيون سرخك و سرخجه در افراد 25-5 سالة شهرستان‌هاي بافت و كهنوج در سال 1382. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (3). ISSN 1023-9510

ت

توكلي, ناصر (2006) تهيه و ارزيابي خواص فيزيكوشيميايي شياف پروژسترون. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (3). ISSN 1023-9510

ج

جعفري, كيانوش (2006) اثر عصاره چاي سياه ايران و رنگدانه هاي تئاروبيجين استخراج شده از آن روي زمان عبوري روده باريك موش سوري. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (1). ISSN 1023-9510

ح

حسن‌شاهي, غلامحسين (2006) بررسي اثر استرس بر بيان ژن BEST-5 در سلول‌هاي كبدي كشت داده شده موش صحرايي و كلونينگ اين ژن. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (4). ISSN 1023-9510

حسيني, محمود (2006) بررسي تغييرات امواج خودبخودي مغزي در موش‌هاي صحرايي ورزش داده شده. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (4). ISSN 1023-9510

حسيني جزني, نيما (2006) بررسي نقش ژن orfDسويه Pseudomonas aeruginosa H103 در جذب گلوكز. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (4). ISSN 1023-9510

حمزه‌اي مقدم, اكبر (2006) بررسي احتمال افزايش ريسك سكته مغزي در وابستگان به ترياك. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (4). ISSN 1023-9510

خ

خُميري, مرتضي (2006) بررسي مقاومت ايزوله‌هايي از بيفيدوباكتريوم بومي ايران به نمك‌هاي صفراوي و اسيد معده شبيه‌سازي شده. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (3). ISSN 1023-9510

ر

رزمي, نعمت الله (2006) بررسي اثر كنسانتره آب‎ميوه بكرايي بر ميزان گلوكز، ليپيد و فعاليت آنزيم‌هاي ALT و AST سرم خون موش‌هاي صحرايي ديابتي. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (4). ISSN 1023-9510

س

سالاري, زهره (2006) مقايسه ميزان سرمي فسفر، آلبومين و پروتئين كل در افراد مبتلا به پره‌اكلامپسي و حاملگي طبيعي. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (4). ISSN 1023-9510

ش

شيخ الاسلام, ربابه (2006) فراواني گواتر و ميزان يد ادرار در دانش آموزان 10-7 ساله استان كرمان در سال 1380. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (1). ISSN 1023-9510

ض

ضياءالديني, حسن (2006) شيوع سوءمصرف و اعتياد به مواد و برخي عوامل مرتبط در دانش‌آموزان سال آخر دبيرستان و پيش‌دانشگاهي شهر كرمان در سال 80-1379. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (2). ISSN 1023-9510

ع

عالي, بي بي شهناز (2006) همانژيوم گردن رحم، علت نادر خونريزي شديد پس از زايمان. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (2). ISSN 1023-9510

عرب, ناصر (2006) اسپورهاي قارچي موجود در هواي بخش‌هاي مختلف بيمارستان‌هاي آموزشي شهر كرمان. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (4). ISSN 1023-9510

عقيلي, حسين (2006) بررسي عوامل ايجاد خطر در تحليل آپيكال ريشه افراد تحت درمان ارتودنسي ثابت. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (4). ISSN 1023-9510

ف

فاريابي, جواد (2006) بررسي قابليت كشت سلول‌هاي بنيادي استخوان فك انسان در آزمايشگاه. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (2). ISSN 1023-9510

ك

كريمي مباركه, محمود (2006) مقايسه پارگي ايزوله ليگامان صليبي قدامي با پارگي ليگامان صليبي و شكستگي با جابجايي كنديل خارجي فمور در ايجاد آرتروز زانو. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (2). ISSN 1023-9510

م

محمدي بردبري, افشين (2006) بررسي اثر آنتي‌اكسيداني كاپتوپريل بر روي سميت ناشي از پاراكوات در ميتوكندري‌هاي جدا شدة كبد موش صحرايي. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (3). ISSN 1023-9510

مختاري, مختار (2006) تاثير L-NAME بر القاء ضد دردي مرفين در تست فرمالين. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (1). ISSN 1023-9510

مخلصيان, نرگس (2006) برآورد دوز جذبي رحم و تيروئيد زنان بر اساس دوز مركز اسكن حاصل از سيستم DEXA با دسته پرتو قلمي. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (2). ISSN 1023-9510

مصحفي, محمدحسن (2006) بررسي اثرات ضد باكتريايي چاي مكّي (Hibiscus sabdariffa L.) به دو روش نفوذي و بيواتوگرافي تعليقي. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (2). ISSN 1023-9510

منصوري, شهلا (2006) اثرات مهاركنندگي پوويدون آيوداين و سيتريمايد- سي بر اشريشياكلي و انتروكوك مقاوم به آنتي‌بيوتيك‌ها. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (3). ISSN 1023-9510

مهدوي‌ميمند, زهرا (2006) شناسايي و بررسي فيتوشيميايي مقدماتي سي گونه گياهي در محدوده شهربابك واقع در غرب استان كرمان. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (2). ISSN 1023-9510

موسوي‌نسب, سيدمحمدحسين (2006) خوش‌بيني و ارزيابي استرس: بررسي دو مدل نظري در پيش‌بيني سازگاري روانشناختي. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (2). ISSN 1023-9510

ميرزازاده, علي (2006) روند زماني بروز تعديل شده وابستگي به مواد اپيوئيدي و عوامل مرتبط با زمان تأخير براي ترك ( مدل‌سازي با Backward Calculation ). Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (3). ISSN 1023-9510

ميري, سكينه (2006) بررسي شيوع كودك آزاري در دبيرستان هاي شهر بم در سال تحصيلي 82-1381. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (1). ISSN 1023-9510

ن

نادري, طيبه (2006) مقايسه كارآيي بيوپسي سرپايي آندومتر، ديلاتاسيون و كورتاژ و هيستركتومي در تشخيص ضايعات آندومتر. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (3). ISSN 1023-9510

نعمت الهي ماهاني, سيد نورالدين (2006) اثرات نور مرئي بر تكوين جنين هاي دوسلولي موش آزمايشگاهي در محيط كشت. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (1). ISSN 1023-9510

ي

يزدي‌مقدم, حميده (2006) تأثير پايش و مداخله سيستماتيك درد به عنوان پنجمين علامت حياتي بر ميزان رضايت بيماران از نحوه كنترل درد بعد از عمل جراحي شكمي. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (2). ISSN 1023-9510

پ

پريرخ, مسعود (2006) مقايسه تطابق لبه اي و وجود نقص سطحي در دو ماده پركننده انتهاي ريشه (MTA و root MTA). Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (1). ISSN 1023-9510

پوررنجبر, محمد (2006) تاثير ورزش هاي هوازي و بي هوازي بر ميزان اضطراب. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (1). ISSN 1023-9510

This list was generated on Tue Sep 21 00:12:21 2021 IRDT.