Items where Year is 2002

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ز | ش | ص | ط | ع | غ | ف | ك | م | ن | ه | و | پ
Number of items: 38.

ا

افتخاري, ناهيد (2002) بررسي عوارض و مزاياي كوتاه مدت دو روش بستن و باز نگه داشتن صفاق در عمل جراحي سزارين. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (2). ISSN 1023-9510

ب

بصيري, بهناز (2002) گزارش يك مورد سندرم بك ويت-ويدمن. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (2). ISSN 1023-9510

ت

ترابي نژاد, سيمين (2002) مطالعه ميزان DNA سلولي در سرطان ترانزيشنال مثانه و ارتباط آن با گريدينگ تومور. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (3). ISSN 1023-9510

ج

جليلي, زهرا (2002) كاربرد الگوي آموزشي پرسيد جهت تحليل عليتي رفتارهاي پيشگيري كننده مادران در كم خوني فقرآهن كودكان 5-1 ساله. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (2). ISSN 1023-9510

ح

حاجيان, كريم الله (2002) بررسي عوامل پيش آگهي كننده بقا در مبتلايان به سرطان مري تحت راديوتراپي. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (4). ISSN 1023-9510

حبيبي خراساني, عبدالرحيم (2002) شيوع آسم در بين دانش آموزان دبستاني شهر كرمان در سال 1378. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (4). ISSN 1023-9510

خ

خاكساري, محمد (2002) فعاليت ضد التهابي مهاركننده هاي كانال كلسيم بر التهاب مزمن در موش صحرايي. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (2). ISSN 1023-9510

د

دامغاني, محمدعلي (2002) گزارش يك مورد كارسينوماي سلول كوچك در حنجره. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (1). ISSN 1023-9510

درويش مقدم, صديف (2002) بررسي دانش، نگرش و عملكرد پزشكان عمومي و متخصصين داخلي شهرستان كرمان در مورد ارتباط هليكوباكترپيلوري با زخم پپتيك. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (2). ISSN 1023-9510

دلشاد, حسين (2002) تعيين شيوع گواتر و ميزان يد ادرار در دانش آموزان 10-8 ساله استان كرمان در سال 1375. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (1). ISSN 1023-9510

ز

زاهدي, محمدجواد (2002) فراواني نسبي آلودگي به هليكوباكترپيلوري در مراجعين به مراكز بهداشتي-درماني شهر كرمان در سال 1379. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (3). ISSN 1023-9510

ش

شمسي ميمندي, منظومه (2002) افزايش پاسخدهي موش هاي سوري ماده به محرك درد احشايي پس از بستن عصب سياتيك در مقايسه با موش هاي سوري نر. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (4). ISSN 1023-9510

ص

صديقي, بهناز (2002) تعيين سطح سرمي آهن و TIBC در بيماران مبتلا به پاركينسون در كرمان. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (1). ISSN 1023-9510

ط

طالاري, صفرعلي (2002) گزارش يك مورد مياز زخم ناشي از لوسيليا سريكاتا. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (2). ISSN 1023-9510

ع

عبدالهي, حميد (2002) بررسي ميزان آلودگي ميكروبي داروهاي ساختني نيمه جامد در داروخانه هاي كرمان در سال 1378. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (3). ISSN 1023-9510

عطاپور, جميله (2002) بررسي رابطه ميزان افسردگي و ميزان ناتواني در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد شهر كرمان در سال 80-1379. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (2). ISSN 1023-9510

غ

غلامحسينيان, احمد (2002) مقايسه ميزان فنيل آلانين و تيروزين در ادرار بيماران مبتلا به ويتيليگو و گروه كنترل. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (4). ISSN 1023-9510

ف

فاريابي, جواد (2002) نكروز وسيع ناحيه گردن به دنبال عفونت دنداني در يك بيمار مبتلا به ديابت. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (1). ISSN 1023-9510

فهيمي, فرناز (2002) تعيين سن حاملگي بر اساس اندازه گيري طول استخوان اسكاپولا به وسيله سونوگرافي. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (4). ISSN 1023-9510

ك

كاميابي, زهرا (2002) گزارش يك مورد بسيار نادر بلع پرده آمنيوتيك توسط جنين. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (3). ISSN 1023-9510

كتابچي, علي اصغر (2002) گزارش تومور شوانوماي خوش خيم دو طرفه كليه. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (1). ISSN 1023-9510

كتابچي, علي اصغر (2002) گزارش دو مورد تومور آدنوماتوئيد اپيديديم. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (2). ISSN 1023-9510

كتابچي, علي اصغر (2002) آژنزي پروستات و دوگانگي ناكامل مجرا. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (3). ISSN 1023-9510

كليشادي, رويا (2002) بررسي ارتباط اختلال تحمل گلوكز با پرفشاري خون اوليه. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (1). ISSN 1023-9510

كوزه كناني, مريم (2002) ارزيابي آزمايشگاهي سيل آپيكالي ترمافيل در مقايسه با دو روش تراكم عمودي و جانبي در كانال مزيوباكال دندان هاي مولر فك بالا. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (3). ISSN 1023-9510

م

مرتضوي, سيدمصطفي (2002) اثر مهار ناحيه CA1 هيپوكامپ پشتي توسط ليدوكايين بر روند كيندلينگ آميگدال در موش صحرايي. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (4). ISSN 1023-9510

مصحفي, محمدحسن (2002) بررسي اثرات ضد ميكروبي مشتقات جديدي از پيپرازينيل كينولون ها با استخلاف 1و3و4-تيادي آزول. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (1). ISSN 1023-9510

مظفري نيا, كرامت (2002) بررسي كاهش شنوايي در بيماران مبتلا به ديابت مراجعه كننده به مركز ديابت شهر كرمان و همراهي آن با پاي ديابتي. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (3). ISSN 1023-9510

معصومي, محمد (2002) بررسي ميزان فيبرينوژن پلاسما در افراد معتاد به ترياك و مقايسه آن با افراد غير معتاد. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (1). ISSN 1023-9510

مهدیه ،مشروطه, (2002) بررسی سطح تمکین از دستورات دارویی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک غدد بیمارستان افضلی پور کرمان در سال 90. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

موذن زاده, منصور (2002) تعيين حساسيت و اختصاصي بودن فاصله QT در نوار قلب در تشخيص اتونوميك نوروپاتي قلبي در بيماران ديابتي. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (3). ISSN 1023-9510

ن

نبوي زاده, فاطمه (2002) اثر هورمون هاي تيروئيدي بر ترشح اسيد و پپسين معده در شرايط پايه و تحريك شده با تحريك الكتريكي عصب واگ در موش صحرايي. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (1). ISSN 1023-9510

ه

هاشمي, سيدجلال (2002) بررسي تاثير تزريق موضعي ليدوكائين بر عوارض زودرس بعد از عمل لوزه برداري. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (3). ISSN 1023-9510

و

واحديان اردكاني, جلال (2002) تاثير اعتياد به مواد مخدر بر چسبندگي داخل شكمي در موش صحرايي. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (1). ISSN 1023-9510

واحديان اردكاني, جلال (2002) ارتباط آدنوكارسينوم معده، مجاري صفراوي، روده باريك و كولون با آپاندكتومي. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (4). ISSN 1023-9510

وكيلي, رحيم (2002) تاخير در تشخيص سندروم ترنر: معضلي در درمان كوتاهي قد مبتلايان. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (4). ISSN 1023-9510

پ

پريرخ, مسعود (2002) مقايسه ميزان ريزنشت اپيكالي روش تراكم طرفي همراه با Tug-back و بدون Tug-back با استفاده از دو نوع سيلر مختلف. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (2). ISSN 1023-9510

پوراميري, علي (2002) گزارش دو مورد بسيار نادر دررفتگي آرنج در كودكان. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (4). ISSN 1023-9510

This list was generated on Tue Sep 21 00:49:33 2021 IRDT.