Items where Subject is "Q Science > QP Physiology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | P | R | S | V | Y | ل
Number of items at this level: 100.

A

Aaghaei, Iraj (2015) بررسی اثر پیوگیاتازون بر اختلالات حرکتی، شناختی و خصوصیات الکتروفیزیولوژیک نورون های پورکنژ و CA1 در مدل حیوانی آنسفالوپاتی کبدی HE القا شده به وسیله انسداد مجرای صفراوی BDL. Doctoral thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Aaghaei, Iraj (2015) =Examining the effecte of pioglitazone on motor, cognitive & electrophysiological properties of purkinje CA1 neurons of rat model of hepatic encephalopathy indused by Bile Duct-Lightion. Doctoral thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Abdi, Elham (2016) =Assessment of expression changes in IGF-1, IL27, IL35 reseptors & their interaction in chronic inflammationof joint synovium tissue among male rats. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Abdi, Elham (2016) بررسی تغییرات بیان گیرنده های IGF-1 و اینترلوکین ۲۷ و ۳۵ و اثر متقابل آنها بر گیرنده های یکدیگر در التهاب مزمن بافت سینو ویوم زانوی موش صحرایی نر. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Abdollahi, F and Joukar, S and Najafipour, Hamid and Karimi, A and Masumi, Y and Binayi, F (2015) The risk of life-threatening ventricular arrhythmias in presence of high-intensity endurance exercise along with chronic administration of nandrolone decanoate. Steroids.

Abdollahi Rahmatabadi, Farzaneh (2016) بررسی اثر تجویز مزمن ناندرولون دکانوییت همراه با ورزش استقامتی فزاینده شدید بر استعداد بروز آریتمی های بطنی خطرناک در موش بزرگ آزمایشگاهی نر. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Abdollahi Rahmatabadi, Farzaneh (2016) The effect of chronic administration of nandrolone decanoate along with severe incremental endurance exercise on susceptibility to threatening ventricular arrhythmia in male rat. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Afzali, Hamideh (2021) بررسی اثر و برخی از مکانیسم های احتمالی تجویز نیتریت اسیدی موضعی بر التیام زخم در موش های صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع ۲ تجربی. Doctoral thesis, Faculty of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Afzali, Hamideh (2021) =Investigation some of the effect and possible mechanisms of topical administration of acidified nitrite on wound healing in male experimental type 2 diabetic rats. Doctoral thesis, Faculty of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Ali Mehdi, Fatemeh (2018) بررسی اثرات شیلاجیت بر میزان تغییرات برخی سایتوکین های پیش التهابی و ضد التهابی در کولیت اولسراتیو ناشی از اسید استیک در موشهای صحرایی نر. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Ali Mehdi, Fatemeh (2018) Shilajit effects on the changes rate of some Pro-Inflammatory and Anti-Inflammation Cytokines in Ulcerative colitis Induced by Acetic acid in Male rats. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Amin, B and Malekzadeh, M and Heidari, MR and Hosseinzadeh, H (2015) Effect of Crocus sativus extracts and its active constituent safranal on the harmaline-induced tremor in mice. Iran J Basic Med Sci, 18 (5). pp. 449-58.

Amirkhosravi, Ladan (2021) بررسی نقش مسیرهای ژنومیک و غیرژنومیک استروئیدهای جنسی زنانه و تعیین نوع گیرنده دخیل در حفاظت عصبی بعد از جراحت تروماتیک مغزی در موش‌های صحرایی ماده. Doctoral thesis, Faculty of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Amirkhosravi, Ladan (2021) =Evaluation of genomic and non-genomic pathways role and determination of receptor type in neuroprotective effect of female sex steroids after traumatic brain injury in female rats. Doctoral thesis, Faculty of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Asadi, Abbas (2021) بررسی رابطه فعالیت فیزیکی، تغذیه و کشیدن سیگار با استرس در دانشجویان دندانپزشکی کرمان در سال ۹۹-۱۳۹۸. Doctoral thesis, Faculty of Dentistry, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Asadi, Abbas (2021) =The association between physical activity, nutrition and smoking with stress in dental students in Kerman (2019-2020). Doctoral thesis, Faculty of Dentistry, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Atashbar, Jaber (2017) بررسی اثر هپاتوپروتکتیو مومیایی در آسیب کبدی ناشی از کلستازیس خارج کبدی و دوز زیاد استامینوفن در موش بزرگ آزمایشگاهی. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Atashbar, Jaber (2017) study of hepatoprotective effect of Shilajit on liver injury induced by extrahepatic cholestasis & high dose acetaminophen in rats. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Azizian, Hossein (2018) بررسی نقش گیرنده های هورمون استروژن بر عملکرد قلبی عروقی در موش های صحرایی ماده دیابتی: سیستم رنین آنژیوتانسین و سیتوکین ها. Doctoral thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Azizian, Hossein (2018) Determine role of estrogen on the cardiovascular function in diabetic female rats: renin angiotensin system and cytokines. Doctoral thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

B

Babaee, A and Eftekhar, SH and Asadi-shekaari, M and Shahrokhi, N and Soltani, SD and Malekpour, R and Basiri, M (2015) Melatonin treatment reduces astrogliosis and apoptosis in rats with traumatic brain injury. Iran J Basic Med Sci, 18 (9). pp. 867-72.

Badre, Firouze (2020) مقایسه اثرات دو الگوی متفاوت گرسنگی در سنین مختلف بر فشار خون، الکتروکاردیوگرام، مقاومت به انسولین و بیان برخی پروتئین های موثر برطول عمر و کارایی سیستم قلبی - عروقی در موش های صحرایی نر. Doctoral thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Badre, Firouze (2020) Comparison of the effects of two various models of fasting in different ages on blood pressure, electrocardiogram, insulin resistance, expression of some proteins affecting longevity and cardiovascular system performance in male rats. Doctoral thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Bejeshk, Mohammad Abbas (2018) Evaluation of the effects of restriction of blood flow along with mild expression of angiotensin & endurance exercise on histological indices apelin receptors in the aorta of old male rats. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Bejeshk, Mohammad Abbas (2018) بررسی اثر محدودیت جریان خون اندام تحتانی و ورزش استقامتی بر شاخص های هیستولوژیکی، بیان گیرنده های آنژیوتانسین نمره II و اپلین در آئورت موش های صحرایی نر پیر. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

C

Chahkandi, Mohadeseh (2021) بررسی تداخل اثرماری جوانا و استروژن بر حافظه و یادگیری فضایی در موش‏های صحرایی ماده: نقش سن و گیرنده‏ی غشایی استروژن. Doctoral thesis, Faculty of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Chahkandi, Mohadeseh (2021) =The effects of interaction of marijuana and estrogen on spatial memory and learning of female rats: role of the age and estrogen membrane receptor. Doctoral thesis, Faculty of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

D

Dehghani Soltani, Samereh and Babaee, A and Shojaei, M and Salehinejad, P and Seyedi, F and JalalKamali, M and Nematollahi-Mahani, SN (2015) Different effects of energy dependent irradiation of red and green lights on proliferation of human umbilical cord matrix-derived mesenchymal cells. Lasers Med Sci.

Dehghanian, Fatemeh (2019) بررسی اثر تیمار سلول های بنیادی مزانشیمال مخاط دهانی بر میزان ادم مغزی و پیامدهای رفتاری و شناختی ناشی از آسیب مغزی تروماتیک تجربی. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Dehghanian, Fatemeh (2019) Investigating the effect of oral mucosa mesenchymal stem cells treatment on brain edema and behavioral and cognitive outcome caused by experimental traumatic brain injury. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

E

Ebrahimi, Mohammad Navid (2019) بررسی اثر دو تعدیل کننده ی انتخابی گیرنده ی استروژن، به صورت تنها و ترکیبی با استروژن بر شاخص‌های ریسک قلبی-عروقی در موش‏های صحرایی ماده‏ ی دیابتی نوع 2:سیستم رنین-آنژیوتانسین و سیتوکین ها. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Ebrahimi, Mohammad Navid (2019) Evaluation of Cardiovascular Effects of Two Selective Estrogen Receptor Modulators, Alone and in Combination with Estrogen in Type 2 Diabetic Female Rats: Renin angiotensin-system and Cytokines. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Eftekhar Vaghefi, Shahrzad (2021) بررسي اثر جنس و نقش استروئیدهای جنسی زنانه بر میزان بیان فاکتورهای تنظیم کننده ی ژن های ساعت هیپوتالاموسی و کلیوی دربیماری مزمن کلیوی تجربی. Doctoral thesis, Faculty of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Eftekhar Vaghefi, Shahrzad (2021) =Investigating the effect of sex and the role of female sex steroids on the levels of renal and hypothalamic clock genes regulator factors expression in experimental chronic kidney disease. Doctoral thesis, Faculty of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

F

Farhadi, Zeinab (2020) بررسی اثرات استروژن و تاموکسیفن بر پاسخ دهی به لپتین، در موش های C57BL/6J ماده با سنین مختلف، تغذیه شده با رژیم پر چرب و استاندارد: تعیین میزان برخی سیتوکین ها و گیرنده α استروژن. Doctoral thesis, Faculty of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Farhadi, Zeinab (2020) =Evaluating the effects of estrogen and tamoxifen on leptin sensitivity in female mice at different ages nourished with high fat and standard diets: determination level of cytokines and estrogen receptor α. Doctoral thesis, Faculty of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Forouzandeh, Azam (2016) بررسی اثر کورکومین بر آنسفالوپاتی ناشی از کلستازیس داخل و خارج کبدی در موش صحرایی نر. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Forouzandeh, Azam (2016) The investigation of the effects of curcumin on encephalopathy induced by intra & extrahepatic cholestasis in male rats a thesis presented to the post graduate studies. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

G

Ghazi Firozsalari, Farhood (2016) تعیین اثر دوزهای مختلف مومیایی بر روی تولید برخی سایتوکاین ها در آسیب های داخل و خارج کبدی در موش های صحرایی نر. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Ghazi Firozsalari, Farhood (2016) Shilajit effect on the level pro- inflammatory and anti - inflammation cytokines in hepatic injury in male rats. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Ghezelbash, Baran (2020) بررسی اثرات شیلاجیت (Shilajit) بر آسیب های کبد چرب غیر الکلی ناشی از رژیم پرچرب در موش صحرایی نر: بررسی برخی مکانیسم های احتمالی. Doctoral thesis, Faculty of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Ghezelbash, Baran (2020) The investigation of Shilajits effects in non alcoholic fatty liver injuries induced by high fat diet in male Rat: investigation of some possible mechanisms.rats. Doctoral thesis, Faculty of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Ghoraba, Raziyeh (2020) بررسي تاثير فعاليت ورزش هوازی بر عوامل استرس اکسيداتيو در بيماران همودياليزي. Post-Doctoral thesis, Faculty of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Ghorbani Baravati, H and Joukar, S and Fathpour, H and Kordestani, Z (2015) Nandrolone Plus Moderate Exercise Increases the Susceptibility to Lethal Arrhythmias. Res Cardiovasc Med, 4 (2). e26233.

H

Hajali, V and Sheibani, V and Ghazvini, H and Ghadiri, T and Valizadeh, T and Saadati, H and Shabani, M (2015) Effect of castration on the susceptibility of male rats to the sleep deprivation-induced impairment of behavioral and synaptic plasticity. Neurobiol Learn Mem (123). pp. 140-8.

Hajmohammadi, Mojdeh (2016) بررسی اثرات نورونی کاندزارتان و تعیین اثر احتمالی آن در واسطه گری اثر حفاظت عصبی استروژن، بعد از جراحت مغزی تروماتیک در موش صحرایی ماده. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Hajmohammadi, Mojdeh (2016) =Evaluation of candesartan neural effects & determination of that's possible role in mediatation of estrogen neuroprotective effects after traumatic brain injury in female rats. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Heydari, Arefeh (2019) اثر جدایی از مادر بر تقویت طولانی مدت(LTP) نورون های ناحیه CA1هیپوکمپ در موش های صحرایی ماده نوجوان. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Heydari, Arefeh (2019) The effect of maternal separation on long-term potentiation (LTP) of the hippocampus CA1 neurons in adolescent female rats. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Houshmandi, Nasrin (2015) بررسی اثر اینترلوکین ۲۷و۳۵ و نقش آنها در واسطه گری عمل فاکتور رشد شبه انسولین -۱ در میزان التهاب و جریان خون در مفصل زانوی التهابی مزمن در موش صحرایی. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Houshmandi, Nasrin (2015) =The effect of interleukins ۲۷ & ۳۵ & their role in mediating the action of insulin like growth factor-۱ on inflammation & blood flow of chronically inflamed rat knee joint. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

J

Jafarzadeh, A and Bagheri-Jamebozorgi, M and Nemati, M and Golsaz-Shirazi, F and Shokri, F (2015) Human Leukocyte Antigens Influence the Antibody Response to Hepatitis B Vaccine. Iran J Allergy Asthma Immunol, 14 (3). pp. 233-45.

Joukar, S and Asadipour, H (2015) Evaluation of Melissa officinalis (Lemon Balm) Effects on Heart Electrical System. Res Cardiovasc Med, 4 (2). e27013.

K

Karimi, Abdollah (2016) Investigation the effect of chronic administration of nandrolone decanoate along with moderate endurance exercise on the levels of TNF- a adiponection & its receptors expression in heart muscle of male rat. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Karimi, Abdollah (2016) بررسی اثر تجویز مزمن ناندرولون دکانوئیت همراه با ورزش استقامتی متوسط بر مقادیر فاکتور نکروزی تومور TNF-a ، آدینونکتین و بیان گیرنده های آن در عضله قلب موش صحرایی نر. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Khaksari, M and Abbasloo, E and Dehghan, F and Soltani, Z and Asadikaram, G (2015) The brain cytokine levels are modulated by estrogen following traumatic brain injury: Which estrogen receptor serves as modulator? Int Immunopharmacol, 28 (1). pp. 279-87.

Khaleghi, Mina (2019) بررسی اثر استروژن برروی اختلال در یادگیری، حافظه، رفتارهای جستجوگرانه و شبه اضطرابی ناشی ازدو مدل استرس فیزیکی و روانی در موش‌های صحرایی ماده. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Khaleghi, Mina (2019) Investigating the effects of estrogen on physical or psychological stress-induced learning and memory impairments, explorative and anxiety like behaviours in female rats. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

M

Mehrabani, M and Najafi, M and Kamarul, T and Mansouri, K and Iranpour, M and Nematollahi, MH and Ghazi-Khansari, M and Sharifi, AM (2015) Deferoxamine preconditioning to restore impaired HIF-1α-mediated angiogenic mechanisms in adipose-derived stem cells from STZ-induced type 1 diabetic rats. Cell Prolif, 48 (5). pp. 532-49.

Mohammadi, A and Najar, AG and Yaghoobi, MM and Jahani, Y and Vahabzadeh, Z (2015) Trimethylamine-N-Oxide Treatment Induces Changes in the ATP-Binding Cassette Transporter A1 and Scavenger Receptor A1 in Murine Macrophage J774A.1 cells. Inflammation.

Moshrefi, M and Yari, N and Nabipour, F and Bazrafshani, MR and Nematollahi-Mahani, SN (2015) Transplantation of differentiated umbilical cord mesenchymal cells under kidney capsule for control of type I diabetes in rat. Tissue Cell, 47 (4). pp. 395-405.

Motamedi, Sina (2018) بررسی اثرات حاد تجویز توام ماریجوانا و متیل فنیدات بر حافظه و یادگیری در موشهای صحرایی نر بالغ. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Motamedi, Sina (2018) The study of acute effects of combined administration of marijuana and methylphenidate on learning and spatial memory in adult male rats. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

N

Naderi Boldaji, Vida (2018) بررسی تغییرات هیستولوژیکی و مقاومت قلب به ایسکمی در موشهای صحرایی نر پیر متعاقب محدودیت جریان خون اندام تحتانی و ورزش استقامتی سبک- بررسی برخی مسیرهای سیگنالینگ محتمل. Doctoral thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Naderi Boldaji, Vida (2018) The Investigation of the Histological Changes and Heart Resistance of Old Male Rats to Ischemia Following Limb Blood Flow Restriction along with Low Intensity Endurance Exercise: Study of Some Plausible Signaling Pathways. Doctoral thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Nikbakhtzadeh, Marjan (2015) پاسخ به درد حاد و مزمن صورت در مدل حیوانی PTSD : بررسی اثر نالوکسان. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Nikbakhtzadeh, Marjan (2015) Response to acute & chronic facial pain in rat model of PTSD : Study the effect of naloxone. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

P

Parvan, Mahdieh (2019) بررسی اثر آگماتین بر یادگیری معکوس در مدل حیوانی اوتیسم القاء شده توسط اسید والپروییک. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Parvan, Mahdieh (2019) Investigation the effect of Agmatine on reversal learning in valproic acid induced animal model of autism. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Peyghambari, F and Dashti-Rahmatabadi, MH and Rozabadi, MD and Rozabadi, RD and Rozabadi, FD and Pangalizadeh, M and Dehghanimohammadabadi, N (2015) Antinociceptive effect of palm date spathe hydroalcoholic extract on acute and chronic pain in mice as compared with analgesic effect of morphine and diclofenac. Adv Biomed Res.

R

Rahiminezhad, Elham (2021) مقایسه تاثیر ماساژ و تمرینات دامنه حرکتی بر ضعف مرتبط با بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان افضلی پور شهر کرمان در سال ۱۳۹۹. Masters thesis, Faculty of Nursing and Midwifery, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Rahiminezhad, Elham (2021) =Comparison of the Effect of massage and range of motion exercises on intensive care unit acquired weakness in Afzalipour Hospital of Kerman 2020. Masters thesis, Faculty of Nursing and Midwifery, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Rajabi, Soodeh (2020) بررسی نقش برخی از میکرو آر ان ا ها در واسطه گری اثرات کورستین، بربرین و پریلیل الکل در قلب و ریه موش های صحرایی نر مبتلا به پرفشاری شریان ریوی تجربی. Doctoral thesis, Faculty of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Rajabi, Soodeh (2020) =The investigation of the role of some micro-RNAs in mediating the effects of quercetin, berberine and perillyl alcohol in the heart and lung of rats with experimental pulmonary arterial hypertension. Doctoral thesis, Faculty of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Rajiamirhasani, Alireza (2016) بررسی اثرات محدودیت جریان خون اندام تحتانی به همراه ورزش استقامتی بر تغییرات الکتروکاردیوگرام، هایپرتروفی و بیان گیرنده های آنژیوتانسین II و اپلین قلب موش های صحرایی نر پیر. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Rajiamirhasani, Alireza (2016) Investigation the effects of blood flow restriction in lower extrimities along with endurance exercise on the electrocardiograam alterations, hypertrophy, expression of angiotensin II & appelin receptors of heart in old male rats. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Rajizadeh, Mohammadamin (2018) اثرات ورزش اختیاری بر اختلالات یادگیری و حافظه متعاقب محرومیت از خواب با حرکات سریع چشم ( REM ) در موش های صحرایی ماده دست نخورده و فاقد تخمدان. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Rajizadeh, Mohammadamin (2018) The effects of voluntary exercise on learning & memory impairments induced by sleep deprivation in intact & ovx female rats. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Ramshini, Effat (2019) تعیین نقش گیرنده های CB1 کانابینوییدی بر روی تغييرات رفتاری، الکتروفیزیولوژیک و مولکولی نورونهای پورکینژ ناحیه ورمیس مخچه به دنبال تجویز مکرر مت آمفتامین در موش های صحرایی نر. Doctoral thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Ramshini, Effat (2019) =Investigation the role of CB1 canabinoid receptors on behavioral, electrophysiological and molecular alterations of purkinje neurons in vermis area of cerebellum following repeated methamphetamine administration in male rats. Doctoral thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Razavi nasab, Moazame sadat (2020) Investigation on passive and active memberane properties changes of the laterodorsal tegmentum (LDT) and Ventral tegmentum area (VTA) neurons and behavioral- cognitive implications associated with physical or psychological prenatal stress in male mice. Doctoral thesis, Faculty of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Razavi nasab, Moazame sadat (2020) بررسی تغییرات خواص فعال و غیر فعال غشاء سلول های تگمنتوم پشتی جانبی (LDT) و تگمنتوم شکمی (VTA) و پیامدهای رفتاری-شناختی متعاقب استرس فیزیکی یا روانی قبل از تولد در موش های سوری نر. Doctoral thesis, Faculty of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Rezaei Asl, Zahra (2019) بررسی اثرات مکمل پروبیوتیکی بر روی شکل پذیری سیناپسی، حافظه و برخی شاخص های بیوشیمیایی پلاسما در یک مدل حیوانی آلزایمری. Doctoral thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Rostamzadeh, Farzaneh (2017) بررسی نقش گیرنده های اپیوئیدی کاپا و تعامل آنها با گیرنده های اپلین در اثرات اینوتروپیکی مثبت و منفی اپلین در قلب موش صحرایی نر مبتلا به پرفشاری خون کلیوی مزمن. Doctoral thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Rostamzadeh, Farzaneh (2017) Role of kapa opioid receptors and their interaction with apelin receptors in positive and negative inotropic effects of apelin in the heart of rats with coronic renovascular hypertension. Doctoral thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

S

Salari, Maryam (2016) The effect of regular exercise on long-term memory impairment induced by rapid eye movement ( REM ) sleep deprivation in ovarectomized & female rats. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Saleh, Maryam (2016) بررسی اثر ورزش منظم بر اختلال حافظه فضایی بلند مدت ناشی از محرومیت خواب با حرکات سریع چشم ( REM ) در موش های صحرایی ماده و فاقد تخمدان. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Sepehri, Z and Kiani, Z and Javadian, F and Akbar Nasiri, A and Kohan, F and Sepehrikia, S and Javan Siamardi, S and Aali, H and Daneshvar, H and Kennedy, D (2015) TLR3 and its roles in the pathogenesis of type 2 diabetes. Cell Mol Biol (Noisy-le-grand), 61 (3). pp. 46-50.

Shahryari, Marzieh (2017) بررسی اثر عصاره آبی برگ آلوئه ورا بر خیز مغزی و نفوذپذیری سد خونی - مغز و پیامدهای نورولوژیک بعد از جراحت تروماتیک مغزی در موش های صحرایی نر : نقش احتمالی برخی سیتوکین های التهابی و استرس اکسیداتیو. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Shahryari, Marzieh (2017) Evaluation of the effect of aloe vera exteract on brain edema and permeability of the blood - brain barrier after traumatic brain injury in male rats : possible role of pro-inflammatory cytokines and oxidative stress. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Shirazpour, Sara (2017) بررسی اثر رهایش تدریجی و تاخیری مصرف پروژسترون بر میزان بیومارکرهای سرمی، مغزی و تغییرات هیستوپاتولوژیک به دنبال آسیب مغزی تروماتیک منتشر در موش های صحرایی ماده. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Shirazpour, Sara (2017) The effect of the gradual & delayed release of progesterone on serum, brain biomarkers & histopathological changes. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Soltani, Z and Khaksari, M and Shahrokhi, N and Mohammadi, G and Mofid, B and Vaziri, A and Amiresmaili, S (2015) Effect of estrogen and/or progesterone administration on traumatic brain injury-caused brain edema: the changes of aquaporin-4 and interleukin-6. J Physiol Biochem.

Soltani, Zahra (2016) تعیین اثر بخشی و مکانیسم احتمالی استروئیدهای جنسی زنانه با تاکید بر نقش پروژسترون بر عوارض ناشی از آسیب مغزی تروماتیک منتشر متوسط و شدید در بیماران پذیرش شده در مرکز آموزشی و درمانی شهید باهنر کرمان. Doctoral thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Soltani, Zahra (2016) =Evaluation of the efficacy & probable mechanism of female sexual steroids with an emphasis on the role of progesterone on the complication of moderate & severe diffuse traumatic brain injury in patients admitted in Kerman hospital of Shahid Bahonar: A clinical trial. Doctoral thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

V

Vaziri, Zohreh (2016) بررسی اثرات بربرین بر ترمور و اختلالات حرکتی القا شده توسط هارمالین در موش های صحرایی نر. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Vaziri, Zohreh (2016) Investigation the effects of Berberine on tremor & movement disorder induced by Harmaline in male rats. Masters thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Y

Yegane Haj Ahmadi, Mahbodeh (2018) Role of kapa opioid receptors & their interaction with apelin receptors in cardiovascular effects of aplin in the heart of rats with acute renovascular hypertension. Doctoral thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Yeganeh Haj Ahmadi, Mahbobeh (2018) بررسی نقش گیرنده های اپیوئیدی کاپا وتعامل آن ها با گیرنده های اپلین در اثرات اینوتروپیکی مثبت و منفی اپلین در قلب موش صحرایی نر مبتلا به پر فشاری خون کلیوی حاد. Doctoral thesis, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

ل

لیلا قامتی, (2014) بررسی اثرات دو بار سم زدایی مورفین به روش های فرا سریع و کلونیدین بر یادگیری و حافظه ی فضایی در مازآبی موریس در موش صحرایی بالغ نر. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

This list was generated on Tue Sep 21 05:56:17 2021 IRDT.