تأثیر ورزش‌های هوازی، بی‌هوازی و آرام‌سازی بر کاهش استرس و اضطراب دانشجویان پزشکی دختر دانشگاه علوم پزشکی کرمان

قلیزاده, مهری and خسروپور, فرشید and پوررنجبر, محمد and خدادادی, محمد رسول (2019) تأثیر ورزش‌های هوازی، بی‌هوازی و آرام‌سازی بر کاهش استرس و اضطراب دانشجویان پزشکی دختر دانشگاه علوم پزشکی کرمان. مجله بهداشت و توسعه, 7 (4). pp. 333-343. ISSN 2322-1380

[img] Text
kmu-jhad-v7n4p333-fa.pdf

Download (1MB)

Abstract

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ورزش‌های هوازی، بی‌هوازی و آرام‌سازی بر کاهش استرس و اضطراب دانشجویان پزشکی دختر دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود. روش‌ها: این مطالعه نیمه تجربی بر روی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی 96-1395 انجام یافت. 60 نفر شرکت کننده وارد مطالعه شدند. سپس افراد به صورت تصادفی در سه گروه آزمایشی ورزش‌های هوازی، بی‌هوازی و آرام‌سازی قرار گرفتند. سه گروه بعد از سپری نمودن 8 هفته (هر هفته 3 جلسه تمرینی با حداقل 45 دقیقه تمرین) دوباره در پس‌آزمون به پرسشنامه‌ مورد‌نظر پاسخ دادند. ابزار پژوهش پرسشنامه اضطراب و استرس (DASS-21) بود که روایی و پایایی آن به فارسی تأیید شده بود. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از تحلیل واریانس یک‌طرفه استفاده گردید. داده‌های حاصل با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 20 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتا‌یج: بین گروه‌های ورزشی هوازی، بی‌هوازی و آرام‌سازی در میزان کاهش استرس (01/0P≤) و اضطراب (05/0P≤) تفاوت معناداری وجود داشت. اضطراب و استرس در گروه ورزشی هوازی و آرام‌سازی کمتر شده بود. بحث و نتیجه‌گیری: فعالیت ورزشی آرام‌سازی و هوازی می‌تواند موجب کاهش میزان استرس و اضطراب در دانشجویان شود.

Item Type: Article
Subjects: A General Works > AI Indexes (General)
R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine
Depositing User: mehdinejad
Date Deposited: 14 May 2019 03:23
Last Modified: 14 May 2019 03:23
URI: http://eprints.kmu.ac.ir/id/eprint/30995

Actions (login required)

View Item View Item