بررسی اثر شش هفته تمرینات پیلاتس همراه با مصرف عصاره زیره بر شاخص‌های لیپیدی سرم و شاخص مقاومت به انسولین زنان چاق و دارای اضافه‌ وزن

سالم, لیلا and عابدی*, بهرام and خان سوز, مجتبی (2019) بررسی اثر شش هفته تمرینات پیلاتس همراه با مصرف عصاره زیره بر شاخص‌های لیپیدی سرم و شاخص مقاومت به انسولین زنان چاق و دارای اضافه‌ وزن. Journal of Health and Development, 7 (4). pp. 295-304. ISSN 2322-1380

[img] Text
kmu-jhad-v7n4p295-fa.pdf

Download (1MB)

Abstract

مقدمه: هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر شش هفته تمرین پیلاتس به همراه مصرف عصاره زیره بر نیمرخ لیپیدی سرم و شاخص مقاومت به انسولین زنان دارای اضافه‌وزن و چاق بود. روش‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی 48 زن با میانگین وزن 7/4 ± 4/91 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 3/3 ± 0/32 کیلوگرم بر مترمربع، به‌طور تصادفی در چهار گروه 12 نفری، تمرینات پیلاتس، تمرینات پیلاتس و زیره، زیره و کنترل قرار گرفتند. سپس گروه مداخله به مدت شش هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه به مدت 40 دقیقه تمرین پیلاتس انجام دادند. مصرف عصاره زیره به مقدار 10 سی‌سی قبل از صرف هر وعده غذایی بود. برای مقایسه تغییرات درون‌گروهی از آزمون تی زوجی و برای تغییرات بین گروهی از آزمون آنالیز واریانس استفاده گردید. نتا‌یج: یافته‌ها نشان داد در دو گروه پیلاتس و پیلاتس به همراه مصرف زیره کاهش معنی‌داری در میزان تری گلیسیرید، کلسترول، LDL سرم و مقاومت به انسولین و همچنین افزایش معنی‌دار در میزان HDL سرم مشاهده شد. همچنین میزان گلوکز فقط در گروه پیلاتس و زیره کاهش معناداری داشت. بحث و نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد شرکت در تمرینات پیلاتس به همراه مکمل زیره می‌تواند باعث بهبودی نیمرخ لیپیدی و مقاومت به انسولین در افراد چاق و دارای اضافه‌ وزن شود.

Item Type: Article
Subjects: A General Works > AI Indexes (General)
R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine
Depositing User: mehdinejad
Date Deposited: 10 Apr 2019 04:41
Last Modified: 10 Apr 2019 04:41
URI: http://eprints.kmu.ac.ir/id/eprint/30848

Actions (login required)

View Item View Item