طراحی و سنجش روایی و پایایی پرسشنامهای به منظور شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب‌ غذاهای بستهبندی شده در افراد مراجعه کننده به مراکز سلامت اردبیل

مهاجری, مهسا and علیزاده*, محمد and ملکی, وحید and حق روان, سیمین and فرومندی, الهه and هزاوه, عرفان (2019) طراحی و سنجش روایی و پایایی پرسشنامهای به منظور شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب‌ غذاهای بستهبندی شده در افراد مراجعه کننده به مراکز سلامت اردبیل. Journal of Health and Development, 7 (4). pp. 286-294. ISSN 2322-1380

[img] Text
kmu-jhad-v7n4p286-fa.pdf

Download (1MB)

Abstract

مقدمه: هر برنامه و سیاست پیشگیری از بیماری‌های مزمن و مرتبط با عوامل رژیمی، مستلزم ایجاد تغییرات اساسی در محیط غذایی، دانش و آگاهی، نگرش و در نتیجه تغییرات انتخاب‌های غذایی افراد می‌باشد. هدف از این مطالعه تعیین عوامل تأثیر‌گذار بر انتخاب غذاهای بسته‌بندی شده افراد مراجعه کننده به مراکز سلامت اردبیل بود. روش‌ها: در این مطالعه از طریق مرور متون علمی، بحث گروهی متمرکز و مصاحبه با اساتید متخصص‌، پرسشنامه‌ای بر اساس تئوری عمل منطقی طراحی شد. به منظور بررسی روایی از روش‌های اندازه‌گیری روایی محتوا و روایی صوری با پانل خبرگان 15 نفری استفاده گردید و برای تعیین پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتا‌یج: پرسشنامه‌ اولیه شامل 40 آیتم بود که پس از بررسی روایی و پایایی، تعداد آیتم‌ها‌ی پرسشنا‌مه‌ نهایی 36 سؤال به دست آمد، 11 سؤال در بخش نگرش تغذیه‌ای، 7 سؤال در بخش هنجار انتزاعی‌، 9 سؤال نیز در بخش قصد رفتاری و 9 سؤال در بخش رفتار تغذیه‌ای قرار گرفتند. میانگین شاخص روایی پرسشنامه‌ نهایی 82/0 و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه نهایی 79/0 به دست آمد. بحث و نتیجه‌گیری: پرسشنامه‌ طراحی شده در این مطالعه از روایی و پایایی نسبی خوبی برخوردار است و می‌‌تواند به منظور شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب غذاهای بسته‌بندی شده در افراد جامعه مورد استفاده قرار گیرد.

Item Type: Article
Subjects: A General Works > AI Indexes (General)
R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine
Depositing User: mehdinejad
Date Deposited: 10 Apr 2019 04:36
Last Modified: 10 Apr 2019 04:36
URI: http://eprints.kmu.ac.ir/id/eprint/30847

Actions (login required)

View Item View Item