بررسی سلامت روان (افسردگی، اضطراب، استرس) در زنان شاغل و غیر شاغل شهر یزد در سال 1394

ممیزی, مهدیه and فرزانه, فاطمه and لطفی, محمد حسن (2019) بررسی سلامت روان (افسردگی، اضطراب، استرس) در زنان شاغل و غیر شاغل شهر یزد در سال 1394. Journal of Health and Development, 7 (3). pp. 239-249. ISSN 2322-1380

[img] Text
kmu-jhad-v7n3p239-fa.pdf

Download (963kB)

Abstract

مقدمه: زنان یکی از گروه‌های حساس هستند که نسبت به مردان در خطر بالاتری برای اکثر اختلالات روانی می‌باشند. سلامت روان زنان با سلامت خانواده و جامعه در ارتباط است. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت سلامت روان (افسردگی، اضطراب، استرس) زنان شاغل و غیر شاغل شهر یزد در سال 1394 صورت گرفت. روش‌ها: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی بود که بر روی 120 زن شاغل و 120 زن غیر شاغل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر یزد انجام شد. داده‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی و با استفاده از پرسشنامه‌ای در 2 قسمت شامل اطلاعات زمینه‌ای و پرسشنامه استاندارد DASS نسخه 21 جمع‌آوری شد. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و آزمون‌های آماری t-test و ANOVA استفاده شد. نتا‌یج: میانگین افسردگی (001/0>P) و اضطراب (001/0>P) زنان شاغل کمتر از زنان غیر شاغل بود که این ارتباط از نظر آماری معنادار بود. در بین زنان شاغل، کارمندان بخش خصوصی دارای بیشترین استرس و اضطراب و کارگران دارای بیشترین افسردگی بودند. همچنین فعالیت فیزیکی و سطح تحصیلات با افسردگی، اضطراب و استرس همبستگی معکوس معنادار داشت. از نظر وضعیت تأهل نیز افراد مطلقه دارای بیشترین افسردگی و اضطراب و افراد مجرد دارای بیشترین استرس بودند. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه حاکی از بالاتر بودن سطح افسردگی و اضطراب در زنان غیر شاغل نسبت به زنان شاغل می‌باشد. طراحی و انجام مداخلات مؤثر برای زنان غیر شاغل جهت کاهش افسردگی و اضطراب توصیه می‌شود.

Item Type: Article
Subjects: A General Works > AI Indexes (General)
R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine
Depositing User: mehdinejad
Date Deposited: 12 Feb 2019 06:40
Last Modified: 12 Feb 2019 06:40
URI: http://eprints.kmu.ac.ir/id/eprint/30413

Actions (login required)

View Item View Item