آگاهی و عملکرد دانش‌آموزان دختر متوسطه بیرجند در مورد کم‌خونی فقر آهن و مصرف مکمل آهن توزیعی در مدارس در سال 1394

طیوری, اسما and ترشیزی, مرضیه and اکبری, طیبه and طیوری, امیر (1396) آگاهی و عملکرد دانش‌آموزان دختر متوسطه بیرجند در مورد کم‌خونی فقر آهن و مصرف مکمل آهن توزیعی در مدارس در سال 1394. مجله بهداشت و توسعه, 6 (2). pp. 161-170. ISSN 2322-1380

[img] Text
kmu-jhad-v6n2p161-fa.pdf

Download (576kB)

Abstract

مقدمه: فقر آهن شایع‌ترین مشکل تغذیه‌ای جهان است که سلامت جسمی و روانی بسیاری از دختران نوجوان را تحت تأثیر قرار داده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین آگاهی و عملکرد دانش‌آموزان دختر متوسطه بیرجند در مورد کم‌خونی فقر آهن و مصرف مکمل آهن توزیعی در مدارس، انجام شد. روش‌ها: این مطالعه مقطعی بر روی 300 دانش‌آموز دختر محصل در مدارس دوره اول متوسطه بیرجند در سال 1394 با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انجام شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای شامل اطلاعات دموگرافیک، 18 سؤال آگاهی و 7 سؤال عملکرد بود. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS نسخه 18 وارد و توسط آزمون‌های کای اسکوئر، فیشر و ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز گردید. نتا‌یج: میانگین نمره آگاهی و عملکرد دانش‌آموزان، به ترتیب 3/13±4/61 و 11±9/59 از 100 بود. 3/13‌% دانش‌آموزان آگاهی و 12‌% عملکرد خوب داشتند و آگاهی 7/25% و عملکرد 3/23‌% آن‌ها ضعیف بود و 3/13%، هرگز قرص‌های آهن توزیعی در مدرسه را مصرف نمی‌کردند. بین وضعیت آگاهی دانش‌آموزان با تحصیلات پدر (013/0=P) و تحصیلات مادر (009/0=‌P) و بین وضعیت عملکرد دانش‌آموزان با شغل پدر (010/0=‌P) و تحصیلات مادر (0001/0=‌P)، رابطه معنی‌داری مشاهده شد. بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه و آگاهی و عملکرد نسبتاً پایین دانش‌آموزان، برنامه‌ریزی و انجام مداخلات آموزشی مناسب، جهت بهبود آگاهی و عملکرد دختران دانش‌آموز و پیشگیری از فقر آهن و کم‌خونی، با مصرف صحیح مکمل آهن، ضروری به نظر می‌رسد.

Item Type: Article
Subjects: A General Works > AI Indexes (General)
R Medicine > RA Public aspects of medicine
R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine
Depositing User: mehdinejad
Date Deposited: 23 Jun 2018 05:13
Last Modified: 23 Jun 2018 05:13
URI: http://eprints.kmu.ac.ir/id/eprint/27385

Actions (login required)

View Item View Item