عوامل پیش‌بینی کننده کیفیت زندگی سالمندان شهر کرمان با استفاده از مدل پرسید

علیزاده, سمیه and احمدی طباطبایی, سیدوحید and خانجانی, نرگس and محسنی, محبت (1396) عوامل پیش‌بینی کننده کیفیت زندگی سالمندان شهر کرمان با استفاده از مدل پرسید. مجله بهداشت و توسعه, 6 (1). pp. 17-29. ISSN 2322-1380

[img] Text
kmu-jhad-v6n1p17-fa.pdf

Download (644kB)

Abstract

مقدمه: با افزایش امید به زنـدگی و در پی آن بیشتر شدن جمعیت سالمندان، کیفیت زندگی برای سـالمندان اهمیت بیشتری می‌یابد. هدف از این مطالعه تعیین عوامل پیش‌بینی کننده کیفیت زندگی سالمندان با استفاده از مدل پرسید می‌باشد. روش‌ها: مطالعه حاضر مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی می‌باشد. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و پرسشنامه‌ای 67 سؤالی بر اساس سازه‌های مدل پرسید که روایی و پایایی آن اثبات شده بود، صورت گرفت. نمونه‌گیری به روش تصادفی چند مرحله‌ای از بین سالمندان دارای پرونده سالمندی در دو مرکز بهداشتی-درمانی شهر کرمان انجام و 80 نفر از سالمندان انتخاب گردیدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه 15 و برای آنالیز نتایج از شاخص‌های آماری و رگرسیون خطی استفاده شد. نتا‌یج: میانگین سن افراد شرکت کننده 1/7 ± 7/67 سال و اکثر آزمودنی‌ها زن و متأهل بودند. کیفیت زندگی سالمندان در حد متوسط بود. از بین سازه‌های مدل پرسید، آگاهی (زیرسازه عوامل مستعد کننده) و عوامل قادر کننده بیشترین قدرت پیش‌بینی کنندگی کیفیت زندگی سالمندان را داشتند (46/0R2=). بحث و نتیجه‌گیری: بنابر نتایج این مطالعه‌، دو سازه عوامل قادر کننده و زیرسازه آگاهی از عوامل مستعد کننده، مهم‌ترین پیش‌بینی کننده‌های کیفیت زندگی شناسایی شدند. پیشنهاد می‌شود در برنامه‌های آموزشی سالمندان بر موارد مذکور تمرکز بیشتری انجام شود.

Item Type: Article
Subjects: A General Works > AI Indexes (General)
R Medicine > RA Public aspects of medicine
R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine
Depositing User: mehdinejad
Date Deposited: 23 Jun 2018 05:18
Last Modified: 23 Jun 2018 05:18
URI: http://eprints.kmu.ac.ir/id/eprint/27372

Actions (login required)

View Item View Item