کاربرد مدیریت دانش درتوسعه خدمات مربوط به سازماندهی منابع چاپی و الکترونیکی کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی ایران در سال 1390

اخوتی, مریم and کاشف بیرجندی, مهدیه and شریف مقدم, هادی (1394) کاربرد مدیریت دانش درتوسعه خدمات مربوط به سازماندهی منابع چاپی و الکترونیکی کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی ایران در سال 1390. مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, 2 (2). pp. 113-121. ISSN 2345-4989

[img] Text
4.pdf

Download (524kB)

Abstract

مقدمه: مدیریت دانش فرصتی استثنایی برای کتابخانهها فراهم میسازد، اگر کتابخانهها از دانش استفاده کنند و آن را به اشتراك گذارند، خدماتشان بهبود خواهد یافت. هدف از مطالعه حاضرکاربرد مدیریت دانش درتوسعه خدمات مربوط به سازماندهی منابع چاپی و الکترونیکی کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی ایران میباشد. روش: روش مطالعه حاضر پیمایشی و از نوع توصیفی است که در کتابخانههای مرکزی دانشگاههای جامع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت که 22 سال از زمان تأسیس آنها گذشته باشد، انجام شد. برای گردآوری اطلاعات در مورد مسئولان کتابخانههای مرکزی و آدرس و پست الکترونیک ایشان، به وب سایت دانشگاهها و کتابخانهها مراجعه شده ویا از طریق تماس مستقیم با کتابخانهها اطلاعات مورد نظر گردآوری شد. 93 ( بود که این /9( 62 ( و 94 /6( یافتهها: میزان آشنایی مسئولان کتابخانهها با انواع مدیریت دانش در دانش صریح و دانش ضمنی به ترتیب برابر با 41 16 ( و در منابع الکترونیکی /6( از نظر مسئولان کتابخانهها، کاربرد مدیریت دانش در سازماندهی منابع چاپی 16 )P=2/ اختلاف معنی دار بو) 222 39 درصد که برابر با 14 نفر از پاسخگویان میباشد، افزایش / بیشترین فراوانی، 2 .)P=2/ 49/1 (، بود که تفاوت آماری معنی داری نشان داد) 29 (49 24 درصدکه برابر با 42 نفر میباشد. تسهیل کار جمعی را از جمله دلایل استفاده از مدیریت دانش در سازماندهی منابع / کارآمدی و کمترین فراوانی، 1 .)P=2/ ذکر کردهاند) 224 بحث و نتیجه گیری: مسئولان کتابخانهها نیاز به آشنایی بیشتری با دانش صریح دارند. بنابراین نیاز به استفاده از دانش ضمنی در سازماندهی منابع کتابخانهها بیشتر دیده میشود.

Item Type: Article
Subjects: A General Works > AI Indexes (General)
R Medicine > R Medicine (General)
Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z004 Books. Writing. Paleography
Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z665 Library Science. Information Science
Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z719 Libraries (General)
Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources > ZA4050 Electronic information resources
Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources > ZA4450 Databases
Depositing User: hasanzadeh
Date Deposited: 19 Jun 2018 07:56
Last Modified: 19 Jun 2018 07:56
URI: http://eprints.kmu.ac.ir/id/eprint/27362

Actions (login required)

View Item View Item