بررسی علل ترخیص با رضایت شخصی در اورژانس یکی از بیمارستان‌های آموزشی شهر تهران در سال 1391

استبصاری, فاطمه and دستورپور, مریم and موسوی اصفهانی, هاله and مصطفایی, داود (1395) بررسی علل ترخیص با رضایت شخصی در اورژانس یکی از بیمارستان‌های آموزشی شهر تهران در سال 1391. مجله بهداشت و توسعه, 5 (3). pp. 267-276. ISSN 2322-1380

[img] Text
kmu-jhad-v5n3p267-fa.pdf

Download (577kB)

Abstract

مقدمه: ترخیص با رضایت شخصی، زمانی رخ می‌دهد که بیمار علی‌رغم توصیه پزشک، بیمارستان را ترک کند. پژوهش حاضر به بررسی علل ترخیص با رضایت شخصی پرداخته است. روش‌ها: این مطالعه از نوع مقطعی بر روی کلیه بیماران ترخیص شده با رضایت شخصی از بخش اورژانس مرکز آموزشی- درمانی شهدای تجریش در نیمه دوم سال 1391 انجام شده است. داده‌ها به کمک چک لیست محقق ساخته که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته، جمع‌آوری شدند. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های کای اسکوئر و تی دونمونه‌ای مستقل انجام شد. نتا‌یج: یافته‌ها نشان داد که از میان سرویس‌های بخش اورژانس بیمارستان، سرویس جراحی عمومی (4/14 درصد) و پس از آن داخلی (9/11 درصد) و جراحی مغز و اعصاب (9/11 درصد) بیشترین میزان ترخیص با رضایت شخصی را دارا بودند. بیشترین علل ترخیص با رضایت شخصی بهبود نسبی از دید خود بیمار، دوری بیمارستان تا محل زندگی و خستگی از محیط بیمارستان بود. همچنین بین نوع سرویس بخش اورژانس، شیفت‌های کاری یا درآمد با متغیر ترخیص با رضایت شخصی رابطه آماری معنی داری مشاهده نشد. بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به بالا بودن میزان ترخیص با رضایت شخصی در بیمارستان‌های آموزشی کشور لازم است ضمن توجه بیشتر به این موضوع به عنوان یکی از موضوعات مورد تأکید در حاکمیت خدمات بالینی در بیمارستان‌های آموزشی -درمانی کشور‌، ارایه خدمات با کیفیت با هدف افزایش رضایت بیمار و کاهش میزان ترخیص با رضایت شخصی در اولویت قرار گیرد.

Item Type: Article
Subjects: A General Works > AI Indexes (General)
R Medicine > R Medicine (General)
R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine
Depositing User: mehdinejad
Date Deposited: 11 Jun 2018 07:02
Last Modified: 11 Jun 2018 07:02
URI: http://eprints.kmu.ac.ir/id/eprint/27275

Actions (login required)

View Item View Item