رابطه بین سکون‌زدگی شغلی با تحلیل رفتگی کارکنان بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1391

بهشتی فر, ملیکه and امیراسماعیلی, محمدرضا and خسروی, سجاد and میرزایی, سعید and ارومیه ای, نادیا (1395) رابطه بین سکون‌زدگی شغلی با تحلیل رفتگی کارکنان بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1391. مجله بهداشت و توسعه, 5 (2). pp. 166-174. ISSN 2322-1380

[img] Text
kmu-jhad-v5n2p166-fa.pdf

Download (564kB)

Abstract

مقدمه: نیروی کار در مسیر شغلی به نقطه سکون زدگی می‌رسد که در این ناحیه احتمال اندکی وجود دارد که شخص پس از آن ارتقای مقام یابد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سکون‌زدگی با تحلیل رفتگی کارکنان بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شده است. روش‌ها: پژوهش حاضر مطالعه‌ای مقطعی بوده که در سال 1391 صورت گرفته است. جامعه آماری کارکنان اداری و مالی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود. نمونه‌گیری به روش طبقه‌ای صورت گرفت. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه‌های سکون‌زدگی و تحلیل‌رفتگی انجام شد که روایی و پایایی آن اثبات شده بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون، ANOVA، تی‌تست) در نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده گردید. نتا‌یج: میزان سکون‌زدگی شغلی در این مطالعه نسبتاً بالا و میزان تحلیل رفتگی و مؤلفه‌های آن در حد متوسط بوده است. همبستگی معنی‌داری (408/0=r) بین سکون‌زدگی و تحلیل رفتگی شغلی وجود داشت (0001/0>P). نتایج همچنین نشان می‌دهد که سکون‌زدگی و تحلیل رفتگی با گروه سنی افراد، مدارک تحصیلی آن‌ها و همچنین سابقه خدمت ارتباط معنی‌داری دارد. بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به بالا بودن میزان سکون‌زدگی در این مطالعه، مدیران بیمارستان‌ها باید با استفاده از راهکارهای اساسی همانند آموزش، انعطاف‌پذیری ساختاری، شناسایی کارکنان شایسته، غنی‌سازی شغل و ایجاد انگیزه، کارایی و اثربخشی نیروی انسانی خود را به حداکثر برسانند.

Item Type: Article
Subjects: A General Works > AI Indexes (General)
R Medicine > R Medicine (General)
R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine
Depositing User: mehdinejad
Date Deposited: 11 Jun 2018 06:20
Last Modified: 11 Jun 2018 06:20
URI: http://eprints.kmu.ac.ir/id/eprint/27258

Actions (login required)

View Item View Item