تأثیر آموزش تغذیه بالینی در کنترل قندخون و لیپیدهای سرم بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان شهید باهنر، شهرکرمان

دوستان, فریده and لشکری, طاهره (1395) تأثیر آموزش تغذیه بالینی در کنترل قندخون و لیپیدهای سرم بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان شهید باهنر، شهرکرمان. مجله بهداشت و توسعه, 5 (1). pp. 79-89. ISSN 2322-1380

[img] Text
kmu-jhad-v5n1p79-fa.pdf

Download (675kB)

Abstract

مقدمه: دیابت اختلال متابولیسمی شایعی است. آموزش تغذیه بالینی جزء کلیدی کنترل بیماری فرد مبتلا است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش تغذیه در کنترل قند خون لیپید‌های سرم دیابتی‌های نوع 2 مراجعه کننده به مرکز دیابت بیمارستان شهید باهنر شهر کرمان انجام شد. روش‌ها: در این مطالعه پیامد، پرونده 150بیمار دیابت نوع 2 مراجعه کننده به مرکز دیابت بیمارستان شهید باهنر شهر کرمان با داشتن معیارهای ورود به تحقیق انتخاب شد. شاخص‌های بیوشیمیایی در دو مرحله قبل و بعد از آموزش تغذیه بررسی شدند. آموزش تغذیه در مرکز توسط کارشناسان مجرب تغذیه در دو مرحله آموزش گروهی )حداقل یک جلسه( و آموزش چهره به چهره )در یک جلسه( انجام شد. مقایسه میانگین داده‌های بیوشیمیایی قبل و بعد از آموزش تغذیه با آزمون t زوجی و ویلکاکسون و در نرم افزار SPSS نسخه 15 انجام شد. نتا‌یج: میانگین سن بیماران 7/8±­43 سال بود. میانگین قند خون ناشتا، قند دوساعته mg/dl)‌) و هموگلوبین گلیکوزیله قبل از آموزش تغذیه به ترتیب 1/2 ±92/8‌، 109 ± 297‌، 7±6/191 و بعد از آموزش به ترتیب 37/1 ± 52/7­، 1/80 ± 7/229 و 6/48 ± 147 بود و کاهش معنی‌داری (001/0P<) نشان داد. میانگین کلسترول تام، LDL-C و تری گلیسرید سرم ((mg/dl قبل از آموزش به ترتیب 119‌± 5/187­، 2/38 ± 5/118­، 3/48± 199و بعد از آموزش به ترتیب 6/70 ±150­، 9/33 ± 4/97 و 6/38±3/170 بود و کاهش معنی‌دار (001/0 >P) نشان داد. میانگین HDL-c سرم بعد از آموزش افزایش نشان داد، اما معنی­دار نبود. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق بر اهمیت استفاده از برنامه آموزش تغذیه در کنترل قند و چربی خون بیماران دیابت نوع 2 تأکید دارد.

Item Type: Article
Subjects: A General Works > AI Indexes (General)
R Medicine > R Medicine (General)
R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine
Depositing User: mehdinejad
Date Deposited: 11 Jun 2018 05:40
Last Modified: 11 Jun 2018 05:40
URI: http://eprints.kmu.ac.ir/id/eprint/27245

Actions (login required)

View Item View Item