آیا تجویز رادیوگرافی پانورامیک در دندانپزشکان عمومی شهرکرمان براساس قوانین FDA است؟

ترابی, ملوک and حقانی, جهانگیر and شریفی, سیدناصر and کریمی افشار, مرضیه (1394) آیا تجویز رادیوگرافی پانورامیک در دندانپزشکان عمومی شهرکرمان براساس قوانین FDA است؟. مجله بهداشت و توسعه, 4 (4). pp. 296-305. ISSN 2322-1380

[img] Text
kmu-jhad-v4n4p296-fa.pdf

Download (698kB)

Abstract

مقدمه: رادیوگرافی پانورامیک به عنوان ابزار ارزشمندی در تشخیص ضایعات فک و صورت مطرح بوده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل مؤثر در تجویز رادیوگرافی پانورامیک توسط دندانپزشکان عمومی شهر کرمان در سال1392 و انطـباق آن با قوانین (Food and Drug Administration) FDA بوده است. روش‌ها: این مطالعه مقطعی روی دندانپزشکان عمومی شهر کرمان که به روش سرشماری انتخاب شده بودند، انجام شد. روش جمع آوری اطلاعات شامل اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه شامل 2 بخش سؤالات پژوهشگر ساخته بود که روایی و پایایی آن تأیید شد و مربوط به موارد تجویز رادیوگرافی پانورامیک و مقایسه ارزش تشخیصی پانورامیک با رادیوگرافی­های داخل دهانی بود. داده­ها توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 19 و آزمون­های تی و رگرسیون خطی در سطح معنی­داری 5% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتا‌یج: در این پژوهش 157 نفر دندانپزشک عمومی شرکت کردند. 9/67% مرد­، با میانگین سنی71/8±3/35 سال و میانگین سال­های فراغت از تحصیل 18/5±23/6 سال بودند. میانگین نمره سؤالات عوامل مؤثر بر تجویز رادیوگرافی پانورامیک 78/4±80/88 و نمره ارزش تشخیصی رادیوگرافی پانورامیک با رادیوگرافی­های داخل دهانی 28/11±80/13 بود. بین امتیاز پاسخگویی به سؤالات ارزش تشخیصی رادیوگرافی پانورامیک در مقایسه با رادیوگرافی­های داخل دهانی با شرکت در دوره­های باز آموزی ارتباط معنی­داری مشاهده شد (021/0­P=). بحث و نتیجه‌گیری: موارد تجویز رادیوگرافی پانورامیک در دندانپزشکان عمومی شهر کرمان در برخی موارد با راهنماهای FDA برای تجویز رادیوگرافی پانورامیک مطابقت ندارد و نظارت بیشتر پیشنهاد می­شود.

Item Type: Article
Subjects: A General Works > AI Indexes (General)
R Medicine > R Medicine (General)
R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine
Depositing User: mehdinejad
Date Deposited: 11 Jun 2018 04:41
Last Modified: 11 Jun 2018 04:41
URI: http://eprints.kmu.ac.ir/id/eprint/27229

Actions (login required)

View Item View Item