بررسي وضعيت بهداشت محيط, ايمني و ارگونومي مدارس ابتدايي استان مركزي در سال تحصيلي 83-1382

زارع, رامين (2007) بررسي وضعيت بهداشت محيط, ايمني و ارگونومي مدارس ابتدايي استان مركزي در سال تحصيلي 83-1382. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 14 (1). ISSN 1023-9510

[img]
Preview
Text
537-1181-1-PB.pdf - Published Version

Download (162kB) | Preview
[img]
Preview
Text
abstract537.pdf - Published Version

Download (247kB) | Preview
[img]
Preview
Text
title537.pdf - Published Version

Download (129kB) | Preview
Official URL: http://jkmu.kmu.ac.ir/index.php/kmus/article/view/...

Abstract

مقدمه: دنياي يك كودك را خانه، مدرسه و جامعه پيرامون آن تشكيل مي‌دهد. اين مكان‌ها بايد از نظر وضعيت ايمني و بهداشتي مناسب باشند. تجارب گذشته نشان مي‌دهد كه اين مكان‌ها سهم عمده‌اي در وقوع حوادث و بروز بيماري‌ها در كشورهاي در حال توسعه دارند. اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت بهداشت محيط، ايمني و ارگونومي در مدارس ابتدايي استان مركزي انجام گرفته است. روش: در اين مطالعه توصيفي كه به صورت مقطعي در سال 83-1382 انجام گرفت, جامعه پژوهش را كليه مدارس ابتدايي (به غير از مدارس استثنايي) استان مركزي تشكيل داد. نمونه پژوهش 210 مدرسه بود كه به روش تصادفي طبقه‌اي انتخاب گرديد. براي جمع‌آوري داده‌ها از چك‌ليست مشاهده كه بر اساس آئين‌نامه بهداشت مدارس و ضوابط سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور تنظيم شده بود, استفاده شد. يافته‌ها: از نظر وضعيت بهداشت محيط 2.21 و از نظر ايمني 1.18 درصد مدارس مورد بررسي در شرايط مطلوب بودند. در هر دو مورد تفاوت معني‌داري بين مدارس شهري و روستايي و همچنين مدارس دخترانه، پسرانه و مختلط ديده شد به نحوي كه به مدارس شهري نسبت به روستايي و مدارس دخترانه نسبت به مدارس مختلط و پسرانه امتياز بيشتري تعلق گرفت. وضعيت بهداشت محيط و ايمني بر حسب قدمت مدرسه تفاوت معني‌داري را نشان نداد. از نظر رعايت اصول ارگونومي 6.25 درصد مدارس مورد بررسي در شرايط مناسب بودند و بين مدارس شهري و روستايي تفاوت معني‌داري ديده شد. ولي اين تفاوت در مدارس دخترانه، پسرانه و مختلط و همچنين بر حسب قدمت مدرسه معني‌دار نبود. نتيجه‌گيري: بر مبناي نتايج پژوهش وضعيت بهداشت محيط، ايمني و ارگونومي در مدارس ابتدايي با معيارهاي بهداشت مدارس و ضوابط سازمان نوسازي فاصله دارد و از شرايط مطلوب برخوردار نيست. در اين مورد نحوه نظارت بر بهداشت مدارس، نقص در طراحي، ساخت و نگهداري مدارس، تغيير كاربري مدارس، كمبود بودجه و فرهنگ ايمني مؤثر هستند.. به نظر مي‌رسد ايجاد هماهنگي بيشتر بين دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و سازمان آموزش و پرورش استان در مورد اجراي كامل آيين‌نامه بهداشت مدارس، بازنگري در طراحي، ساخت و تجهيز مدارس، آموزش مربيان بهداشت و مديران مدرسه، ارتقاي فرهنگ ايمني و بهداشت و افزايش بودجه مدارس مي‌تواند در بهبود وضعيت بهداشت محيط، ايمني و ارگونومي مدارس مؤثر باشد.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine
R Medicine > RJ Pediatrics
Depositing User: fatemeh karami karami
Date Deposited: 30 Jan 2016 15:34
Last Modified: 30 Jan 2016 15:34
URI: http://eprints.kmu.ac.ir/id/eprint/24996

Actions (login required)

View Item View Item