بررسي اثر استرس بر بيان ژن BEST-5 در سلول‌هاي كبدي كشت داده شده موش صحرايي و كلونينگ اين ژن

حسن‌شاهي, غلامحسين (2006) بررسي اثر استرس بر بيان ژن BEST-5 در سلول‌هاي كبدي كشت داده شده موش صحرايي و كلونينگ اين ژن. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (4). ISSN 1023-9510

[img]
Preview
Text
549-1290-1-PB.pdf - Published Version

Download (293kB) | Preview
[img]
Preview
Text
abstract549.pdf - Published Version

Download (259kB) | Preview
[img]
Preview
Text
title549.pdf - Published Version

Download (168kB) | Preview
Official URL: http://jkmu.kmu.ac.ir/index.php/kmus/article/view/...

Abstract

مقدمه: كبد نقش مهمي در تنظيم و كنترل واكنش‌هاي متابوليسمي دارد و در مطالعات متابوليك از سلول‌هاي كبدي استفاده مي‌شود. گزارش شده است كه جداسازي و كشت سلول‌هاي كبدي بر روي بيان ژن‌ها در اين سلول‌ها تأثير گذاشته و منجر به خاموش شدن ژن‌هاي طبيعي و فعال شدن ژن‌هاي خاموش از قبيل ژن‌هاي مرتبط با استرس مي‌شود. هدف اين مطالعه تأثير استرس جداسازي و كشت سلول‌هاي كبد موش بر بيان ژن BEST-5 در اين سلول‌ها مي‌باشد. روش: در اين مطالعه كبد موش‌هاي نر نژاد Sprague-Dawley جدا و سلول‌هاي كبد در شرايط استريل كشت داده شدند. سپس RNA سلول‌ها از سلول‌هاي محيط كشت سه ساعته استخراج و cDNA با روش الگوبرداري معكوس توليد شد. cDNA توليدي در داخل وكتور پلاسميدي PCR®2.1 كلون گرديد و متعاقب آن پلاسميد به داخل سلول‌هاي® TOPO10 OneShot منتقل و سلول‌ها روي محيط اگار LB محتوي X-گالاكتوز و امپي‌سيلين در دماي 37 درجه در طول شب كشت داده شدند. سپس براي تأييد وجود ژن در داخل سلول‌ها از روش ميني پريپاريشن (mini preparation) استفاده و پس از هضم انزيماتيك قطعه ژني كلون شده تعيين توالي گرديد. در مطالعات ابتدايي با انجام RTPCR وجود ژن BEST-5 در سلول‌هاي كبدي به اثبات رسيد و براي تأييد آن ژن BEST-5 نيز با روش Northern blotting بررسي شد. يافته‌ها: اين مطالعه نشان مي‌دهد كه جداسازي و كشت سلول‌هاي كبد موش باعث بيان ژن BEST-5 در اين سلول‌ها مي‌شود. ميزان بيان ژن در لحظات اوليه جداسازي بسيار كم بوده و با افزايش زمان افزايش ‌يافت و 3 ساعت بعد از كشت به حداكثر رسيد. بررسي و مقايسه داده ها نشان داد كه بين بيان ژن در ساعت سوم و ساعات صفر، 24, 35 و 48 كشت هپاتوسيت‌ها تفاوت معني‌داري وجود دارد. نتيجه‌گيري: اين نتايج براي اولين بار نشان مي‌دهند كه استرس جداسازي و كشت سلول‌هاي كبدي باعث بروز ژن BEST-5 در اين سلول‌ها شده و ميزان بروز ژن نيز وابسته به زمان مي‌باشد.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Depositing User: fatemeh karami karami
Date Deposited: 27 Jan 2016 13:44
Last Modified: 27 Jan 2016 13:44
URI: http://eprints.kmu.ac.ir/id/eprint/24981

Actions (login required)

View Item View Item