بررسي نقش گليكوكانژوگيت ها در تكامل صفحه كفي لوله عصبي در اوايل دوران ريخت زايي موش

حسن زاده طاهري, محمدمهدي (2004) بررسي نقش گليكوكانژوگيت ها در تكامل صفحه كفي لوله عصبي در اوايل دوران ريخت زايي موش. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 11 (2). ISSN 1023-9510

[img]
Preview
Text
606-842-1-PB.pdf - Published Version

Download (378kB) | Preview
[img]
Preview
Text
abstract606.pdf - Published Version

Download (207kB) | Preview
[img]
Preview
Text
title608.pdf - Published Version

Download (129kB) | Preview

Abstract

صفحه كفي لوله عصبي كوچكي از سلول ها هستند كه در قسمت قدامي مياني لوله عصبي قرار دارند و در مرحله نوروژنز نقش كليدي در تمايز بخش قدامي لوله عصبي ايفا مي كنند. هدف از مطالعه حاضر بررسي توزيع گليكوكانژوگيت ها در صفحه كفي لوله عصبي و نوتوكورد و اثرات القايي آن در جنين موش بود. براي اين منظور جنين هاي 10 تا 14 روزه موش هاي Balb.c در فرمالين فيكس شدند و سپس مقاطع ميكروسكوپي از آنها تهيه گرديد. اين مقاطع جهت مطالعات هيستوشيميايي پردازش شدند و سپس در مجاورت پنج لكتين مختلف كنجوگه شده با HRP) Horseradish peroxidase) قرار داده شدند. اين پنج لكتين عبارت بودند از: SBA) Glycin max) كه براي قندهاي انتهايي گالاكتوز و ان استيل گالاكتوزآمين اختصاصي است، VVA) Vicia villosa) و PNA) Arachis hypogaea) كه به قند انتهايي ان استيل گالاكتوزآمين باند مي شوند و LTA) Lotus tetragonolobus) و UEA-1) Ulex europeus) كه براي قند انتهايي فوكوز اختصاصي مي باشند. نتايج حاصله نشان داد كه گليكوكانژوگيت هاي حساس به SBA در صفحه كفي لوله عصبي، سلول هاي نوتوكوردي و ماتريكس خارج سلولي اطراف آنها واكنش مي نمايند و در اثناي تكامل تغييرات معني داري نشان مي دهند (P < 0.05). اختلاف چشمگيري بين لكتين هاي مختلفي كه با ان استيل گالاكتوزآمين باند مي شوند، در اثناي تمايز نورون هاي حركتي مشاهده گرديد و بجز با SBA هيچكدام از آنها واكنش نشان ندادند. لكتين هاي اختصاصي قند انتهايي فوكوز تغييرات معني داري (P < 0.05) در اثناي تكامل نوتوكورد نشان دادند. براساس يافته هاي اين تحقيق زمان ظهور و نحوه توزيع گليكوكانژوگيت هاي حساس به SBA ممكن است نقش كليدي در ميان كنش هاي سلولي و شكل پذيري متعاقب آن در بافت هايي از قبيل صفحه كفي لوله عصبي و نوتوكورد در دوره بحراني مورفوژنز داشته باشند. بعلاوه گليكوكانژوگيت هاي داراي قند انتهايي فوكوز ممكن است در تكامل نوتوكورد دخالت داشته باشند اما احتمالا در تكامل صفحه كفي لوله عصبي دخالت ندارند.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Depositing User: fatemeh karami karami
Date Deposited: 17 Jan 2016 11:49
Last Modified: 17 Jan 2016 11:49
URI: http://eprints.kmu.ac.ir/id/eprint/24672

Actions (login required)

View Item View Item