مقايسه سطح ليپيدها و ليپوپروتئين هاي خون بند ناف نوزادان در شهر اهواز با پارامترهاي مشابه در درسنامه طب اطفال نلسون

وزيري اسفرجاني, شهلا (2004) مقايسه سطح ليپيدها و ليپوپروتئين هاي خون بند ناف نوزادان در شهر اهواز با پارامترهاي مشابه در درسنامه طب اطفال نلسون. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 11 (2). ISSN 1023-9510

[img]
Preview
Text
608-860-1-PB.pdf - Published Version

Download (133kB) | Preview
[img]
Preview
Text
abstract608.pdf - Published Version

Download (208kB) | Preview
[img]
Preview
Text
title606.pdf - Published Version

Download (130kB) | Preview

Abstract

بيماري هاي قلبي عروقي بالغين ريشه در كودكي دارد. تحقيقات متعدد انجام شده رابطه قابل توجهي بين تغييرات زودرس آترواسكلروزيس و سطوح بالاي كلسترول تام و LDL كلسترول را در اتوپسي كودكان و بالغين جوان نشان داده است. نوزادان هيپركلسترولميك بالقوه در معرض خطر بيماري هاي قلبي در بزرگسالي مي باشند. بنابراين بدو تولد زودرس ترين زمان ممكن براي تشخيص نوزادان در معرض خطر بالا مي باشد. هدف از انجام اين مطالعه مقايسه سطح ليپيدها و ليپوپروتئين هاي خون بند ناف با پارامترهاي مشابه در درس نامه طب اطفال نلسون بوده است. اين تحقيق بصورت مقطعي بر روي خون بند ناف 243 نوزاد سر موعد (129 پسر و 114 دختر) متولد شده در بيمارستان رازي دانشگاه اهواز در نيمه اول سال 1381 انجام گرفته است. براي جمع آوري اطلاعات از نمونه گيري بصورت اتفاقي و پيشامدي استفاده شده است. نمونه هاي غيرطبيعي و عارضه دار از مطالعه حذف شده است. براساس نتايج در نمونه هاي مورد مطالعه ميانگين كلسترول تام 19.75±81.02 و LDL كلسترول 16.39 ±48.92 و HDL كلسترول 7.34±25.09 و تري گليسيريد 29.10±42 ميلي گرم درصد بود. ميانگين اين متغيرها با پارامترهاي مشابه در كتاب نلسون با استفاده از آزمون t مورد مقايسه قرار گرفت. نتيجه حاصل ميانگين كلسترول تام، LDL كلسترول و تري گليسيريد را بطور معني داري بيش از كتاب نلسون و ميانگين HDL كلسترول را كمتر از آن نشان داد (P=0.0001). همچنين شيوع هيپركلسترولمي در نوزادان مورد مطالعه بطور معني داري بيش از شيوع آن در كتاب نلسون بود. در اين تحقيق ميانگين چربي هاي خون در دو جنس مذكر و مونث نيز مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج حاصل ميانگين كلسترول تام و LDL كلسترول را در نوزادان مونث بطور معني داري بيش از نوزادان مذكر نشان داده است (به ترتيب P=0.007 و P=0.016). اختلاف مشاهده شده بين نتايج اين تحقيق با كتاب نلسون نشان دهنده افزايش خطر در اين جامعه مي باشد. با توجه به اينكه نوزادان هيپركلسترولميك در سال هاي بعد نيز دچار اين مشكل هستند، بنابراين اندازه گيري چربي هاي خون بندناف در جامعه ما يك اولويت محسوب مي شود. از طرف ديگر به علت آنكه هيپركلسترولمي فاميلي از طريق نقص ارثي غالب منتقل مي شود، توصيه مي شود كه والدين و وابستگان درجه يك نوزادان هيپركلسترولميك نيز مورد غربالگري قرار گيرند.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
R Medicine > RJ Pediatrics
Depositing User: fatemeh karami karami
Date Deposited: 17 Jan 2016 11:45
Last Modified: 17 Jan 2016 11:45
URI: http://eprints.kmu.ac.ir/id/eprint/24670

Actions (login required)

View Item View Item