ارتباط نوع اسيدهاي چرب دريافتي، ميزان ليپيد و ليپوپروتئين هاي سرم با غلظت كراتينين سرم و ميزان تصفيه گلومرولي كليه

آزادبخت, ليلا (2004) ارتباط نوع اسيدهاي چرب دريافتي، ميزان ليپيد و ليپوپروتئين هاي سرم با غلظت كراتينين سرم و ميزان تصفيه گلومرولي كليه. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 11 (1). ISSN 1023-9510

[img]
Preview
Text
603-832-1-PB.pdf - Published Version

Download (220kB) | Preview
[img]
Preview
Text
abstract603.pdf - Published Version

Download (211kB) | Preview
[img]
Preview
Text
title597.pdf - Published Version

Download (132kB) | Preview

Abstract

در برخي بررسي ها به ارتباط بين مصرف ليپيدها و غلظت ليپيدهاي خون با ميزان كراتينين سرم و عملكرد كليه ها در بيماران مبتلا به نارسايي هاي كليوي اشاره شده است ولي اين ارتباط بين انواع مختلف اسيدهاي چرب دريافتي و افراد سالم بررسي نشده است. هدف از اين بررسي تعيين ارتباط بين انواع اسيدهاي چرب دريافتي، غلظت ليپيدها و ليپوپروتئين هاي سرم با ميزان كراتينين سرمي و ميزان تصفيه گلومرولي (GFR) در بزرگسالان ساكن منطقه 13 تهران بود. از مجموع 15005 فرد شركت كننده در مطالعه قند و ليپيد تهران، 1470 نفر به روش تصادفي جهت بررسي تغذيه اي انتخاب شدند و پس از حذف موارد كم گزارش دهي و بيش گزارش دهي نهايتا 486 فرد بالاي 20 سال در مطالعه باقي ماندند. دريافت هاي غذايي هر فرد به روش يادآمد 24 ساعته خوراك براي دو روز متوالي بدست آمد. كراتينين سرم، كلسترول تام، تري گليسيريد و HDL سرم پس از حداقل 12 ساعت ناشتا با دستگاه اتوآناليزور Selectra 2 اندازه گيري و ميزان LDL محاسبه شد. GFR از روي كراتينين سرم و با استفاده از فرمول محاسبه گرديد. ميانگين غلظت كلسترول تام، تري گليسيريد سرم، HDL كلسترول، LDL كلسترول، كراتينين سرم و ميزان GFR به ترتيب 41±201، 125±153، 10±43، 37±128، 0.16±1.04 ميلي گرم در دسي ليتر و 19±99 ميلي ليتر در دقيقه بود. نتايج حاصل از آناليز كوواريانس نشان داد كه دريافت اسيدهاي چرب اشباع به بيش از 10% از كالري دريافتي، ميانگين سطح كراتينين سرم را بطور معني داري نسبت به دريافت هاي كمتر افزايش مي دهد (0.009±1.08 در مقابل 0.2±1.03 ميلي گرم در دسي ليتر، P < 0.01). دريافت بيش از 7% كالري از اسيد اولئيك و بيشتر از 1% كالري از اسيد لينولئيك با افزايش معني دار در سطح كراتينين سرم و GFR همراه بود. با افزايش سطح كلسترول، LDL كلسترول و تري گليسيريد سرم، سطح كراتينين سرم افزايش يافته و با افزايش مقدار HDL كلسترول سطح كراتينين سرم كاهش داشت. با توجه به ارتباطات مشاهده شده به نظر مي رسد دريافت مقادير متعادل اسيدهاي چرب و حفظ ليپيدها و ليپوپروتئين هاي سرم در محدوده طبيعي در سلامت كليه ها نقش دارد.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: fatemeh karami karami
Date Deposited: 17 Jan 2016 11:12
Last Modified: 17 Jan 2016 11:12
URI: http://eprints.kmu.ac.ir/id/eprint/24661

Actions (login required)

View Item View Item