اپيدميولوژي و عوامل زمينه ساز واژينوز باكتريايي در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه زنان بيمارستان شهيد باهنر دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سال 1381

اشرف گنجويي, طاهره (2003) اپيدميولوژي و عوامل زمينه ساز واژينوز باكتريايي در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه زنان بيمارستان شهيد باهنر دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سال 1381. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 10 (4). ISSN 1023-9510

[img]
Preview
Text
586-472-1-PB.pdf - Published Version

Download (217kB) | Preview
[img]
Preview
Text
abstract586.pdf - Published Version

Download (212kB) | Preview
[img]
Preview
Text
title580.pdf - Published Version

Download (130kB) | Preview

Abstract

واژينوز باكتريايي با رشد بيش از حد باكتري هاي بي هوازي فلور واژن مشخص مي شود. اين بيماري با افزايش خطر عوارض جدي مامايي و ژنيكولوژيك همراه مي باشد. در اين پژوهش 130 بيمار غير بارداري كه با شكايت ترشح واژينال به درمانگاه زنان بيمارستان شهيد باهنر دانشگاه علوم پزشكي كرمان مراجعه كردند، بصورت متوالي شركت داده شدند. پس از گرفتن شرح حال و معاينات فيزيكي، ترشحات واژينال از نظر وجود سلول هاي كليدي و ميزان pH بررسي شد. در اين مطالعه براي تشخيص واژينوز باكتريايي از معيارهاي تشخيصي Amsel استفاده گرديد. از بين 130 نفر شركت كننده در مطالعه 49 نفر (37.7%) مبتلا به واژينوز باكتريايي بودند. واژينوز باكتريايي ارتباطي با سن، BMI، وضعيت تاهل و تعداد زايمان نداشت (P>0.05). در افراد مبتلا در مقايسه با افراد غير مبتلا، سطح تحصيلات (P < 0.01) و وضعيت اقتصادي (P < 0.05) بطور معني داري پايين تر بود. واژينوز باكتريايي ارتباط مستقيم معني داري با مصرف دخانيات داشت (P < 0.05). شيوع واژينوز باكتريايي در ميان بيماراني كه سابقه سقط داشتند، بيشتر از بيماراني بود كه سابقه سقط نداشتند، ليكن اين اختلاف از نظر آماري معني دار نبود (P>0.05). در افرادي كه از قرص هاي خوراكي ضد بارداري استفاده مي كردند بروز واژينوز باكتريايي بطور معني داري كمتر بود (P < 0.05).واژينوز باكتريايي ارتباط مستقيم با سابقه عفونت واژينال (P < 0.001)، سابقه زايمان زودرس (P < 0.001) و سابقه پاره شدن زودرس كيسه آب (P < 0.05) داشت. از آنجا كه واژينوز باكتريايي در منطقه مورد مطالعه شيوع بالايي دارد و با عوارض متعدد مامايي و ژنيكولوژيك همراه است لازم است كه افراد در معرض خطر، مورد غربالگري قرار گرفته و در صورت نياز، درمان گردند.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
R Medicine > RG Gynecology and obstetrics
Depositing User: fatemeh karami karami
Date Deposited: 16 Jan 2016 15:48
Last Modified: 16 Jan 2016 15:48
URI: http://eprints.kmu.ac.ir/id/eprint/24637

Actions (login required)

View Item View Item