بررسي وضع تغذيه اي كودكان 36-25 ماهه تحت پوشش خانه هاي بهداشت روستاهاي شهرستان كرمان و برخي عوامل موثر بر آن در سال هاي 79-1378

علوي نائيني, اميرمنصور (2003) بررسي وضع تغذيه اي كودكان 36-25 ماهه تحت پوشش خانه هاي بهداشت روستاهاي شهرستان كرمان و برخي عوامل موثر بر آن در سال هاي 79-1378. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 10 (2). ISSN 1023-9510

[img]
Preview
Text
557-429-2-PB.pdf - Published Version

Download (188kB) | Preview
[img]
Preview
Text
abstract557.pdf - Published Version

Download (210kB) | Preview
[img]
Preview
Text
title564.pdf - Published Version

Download (132kB) | Preview

Abstract

اين مطالعه به منظور ارزيابي وضعيت تغذيه اي كودكان روستايي و تعيين برخي عوامل موثر بر آن انجام گرفت. در اين مطالعه 1015 كودك 36-25 ماهه و 334 مادر مورد بررسي قرار گرفتند. گرد آوري داده ها از طريق پرسشنامه و مصاحبه حضوري با مادران و اندازه گيري قد و وزن كودكان انجام شد. وضع تغذيه كودكان توسط سه نمايه وزن براي سن، قد براي سن و وزن براي قد با استفاده از طبقه بندي هاي مختلف بررسي گرديد و تاثير متغيرهاي مختلف بر وضع تغذيه كودكان مورد ارزيابي قرار گرفت. بر اساس طبقه بندي امتياز Z تعداد 16.1 و 15.6 و 7.2 درصد كودكان به ترتيب از نظر وزن براي سن، قد براي سن و وزن براي قد كمتر از 2SD- بوده و در مقايسه با استانداردهاي NCHS به سوء تغذيه مبتلا بودند. بر اساس مرز صدك و مرز سوء تغذيه زير صدك 3، 20، 19.2 و 8.8 درصد كودكان به ترتيب از نظر وزن براي سن، قد براي سن و وزن براي قد به سوء تغذيه مبتلا بودند. وابستگي معني دار آماري بين قد براي سن و بعد خانوار، نسبت هزينه خوراك به درآمد، وزن هنگام تولد و عملكرد تغذيه اي و بهداشتي و همچنين بين وزن براي قد و نسبت هزينه خوراك به درآمد ديده شد. بين وزن براي سن و وزن هنگام تولد و عملكرد تغذيه اي، بهداشتي مادر وابستگي معني دار آماري مشاهده شد. با توجه به اين نتايج ارتقاء آگاهي مادر كه خود منجر به عملكرد صحيح بهداشتي و تغذيه اي مادر مي شود همراه با افزايش فعاليت هاي تنظيم خانواده مي تواند تا حدودي وضع تغذيه كودكان را بهبود بخشد.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
R Medicine > RJ Pediatrics
Depositing User: fatemeh karami karami
Date Deposited: 13 Jan 2016 14:51
Last Modified: 13 Jan 2016 14:51
URI: http://eprints.kmu.ac.ir/id/eprint/24598

Actions (login required)

View Item View Item