افزايش پاسخدهي موش هاي سوري ماده به محرك درد احشايي پس از بستن عصب سياتيك در مقايسه با موش هاي سوري نر

شمسي ميمندي, منظومه (2002) افزايش پاسخدهي موش هاي سوري ماده به محرك درد احشايي پس از بستن عصب سياتيك در مقايسه با موش هاي سوري نر. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 9 (4). ISSN 1023-9510

[img]
Preview
Text
506-396-1-PB.pdf - Published Version

Download (228kB) | Preview
[img]
Preview
Text
abstract506.pdf - Published Version

Download (209kB) | Preview
[img]
Preview
Text
title506.pdf - Published Version

Download (129kB) | Preview

Abstract

درد نوروپاتيك از دسته دردهاي مزمن بشمار مي رود كه در اثر آسيب عصب محيطي به وجود مي آيد و منجر به پردردي (هيپرآلژزي) مي شود. در مطالعات مختلفي ارتباط بين درد نوروپاتيك و هيپرآلژزي و چگونگي پاسخ به درمان در خصوص دردهاي سوماتيك و التهابي بررسي شده است. با اين حال هنوز نحوه پاسخ به محرك درد احشايي در نوروپاتي محيطي و اختلاف احتمالي بين پاسخ جنس هاي نر و ماده مورد بررسي قرار نگرفته است. لذا در اين تحقيق با استفاده از بستن يكطرفه عصب سياتيك (Partial Sciatic Nerve Ligation: PSNL)، چگونگي پاسخ به دردهاي احشايي در موش هاي سوري نر و ماده مورد بررسي قرار گرفت. جهت انجام اين مطالعه موش هاي سوري نر و ماده آلبينو به سه گروه دست نخورده Control و Sham و PSNL تقسيم شدند. درد احشايي با استفاده از آزمون Writhing پس از تزريق داخل صفاقي اسيد استيك 0.6 درصد در گروه كنترل و سپس در هر يك از گروه هاي Sham و PSNL در روز هاي 5، 10، 15، 20 پس از عمل جراحي مورد ارزشيابي قرار گرفت. بدين ترتيب كه تعداد انقباضات شكمي به مدت 15 دقيقه پس از تزريق شمارش گرديد. نتايج نشان داد كه بستن عصب سياتيك بدون در نظر گرفتن جنس موجب كاهش معني دار تعداد انقباضات شكمي نسبت به گروه دست نخورده مي شود. ميانگين تعداد انقباضات شكمي در ماده هاي PSNL نسبت به ماده هاي Sham افزايش و در نرهاي PSNL نسبت به نرهاي Sham كاهش داشت. مقايسه تعداد انقباضات شكمي بين گروه Sham و PSNL به تفكيك روز در نرها كاهش معني داري در روز بيستم و در ماده ها افزايش معني داري در همين روز نشان داد. در گروه Sham و گروه دست نخورده عليرغم حساسيت بيشتر ماده ها نسبت به نرها اختلاف معني داري بين دو جنس مشاهده نشد. در حاليكه در گروه PSNL ميانگين تعداد انقباضات در ماده ها به طور معني داري بيشتر از نرها بود. اما پس از تفكيك روزها اختلاف جنسي در پاسخدهي به درد احشايي فقط در روز بيستم مشاهده شد. مطالعه فوق نشان مي دهد كه موش هاي ماده مدل بهتري جهت مطالعه هيپرآلژزي نسبت به درد احشايي مي باشند و به نظر مي رسد افزايش پاسخگويي در ماده ها به علت بروز هيپرآلژزي ثانويه باشد. تفاوت جنسي كه نسبت به درد احشايي پس از بستن عصب سياتيك مشاهده مي شود احتمالا مربوط به اثر هورمون هاي جنسي زنانه در انتقال پيام درد و يا مربوط به تفاوت هاي ساختاري سيستم اعصاب مركزي در جنس نر و ماده بوده كه منجر به ايجاد هيپرآلژزي ثانويه در ماده ها شده است.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Depositing User: fatemeh karami karami
Date Deposited: 12 Jan 2016 15:42
Last Modified: 12 Jan 2016 15:42
URI: http://eprints.kmu.ac.ir/id/eprint/24550

Actions (login required)

View Item View Item