XML بررسی تاثير آموزش احيای قلبی ريوی بر آگاهی کارکنان پرستاری و اعضای تيم احيای قلبی ريوی يکی از بيمارستان های استان کرمان

خانم محدثه محسن پور ، خانم زهرا ايمانی ، مهدی عبدالکريمی, (2009) XML بررسی تاثير آموزش احيای قلبی ريوی بر آگاهی کارکنان پرستاری و اعضای تيم احيای قلبی ريوی يکی از بيمارستان های استان کرمان. تحقیقات کیفی در علوم سلامت. ISSN 1735-4625

[img]
Preview
Text
1z88.pdf - Published Version

Download (276kB) | Preview
Official URL: http://jqr.kmu.ac.ir

Abstract

چکيده: (10082 مشاهده) مقدمه: تقريبا نيمی از موارد مرگ و مير ناشی از ايست قلبی در بيمارستان اتفاق می افتد که پرستاران اولين خط در پذيرش مسئوليت هستند. توانايی انجام احياء مستلزم کسب دانش نظری و عملکرد حرکتی در زمينه احيای قلبی - ريوی است. پژوهش ها نشان داده که پرستاران نه تنها در بعد عملکرد بلکه در بعد آگاهی نيز توانايی کافی در زمينه احياء قلبی ريوی ندارند. هدف: اين مطالعه با هدف بررسی تاثير آموزش احيای قلبی – ريوی بر آگاهی کارکنان پرستاری بخش اورژانس و اعضای تيم احيای يکی از بيمارستان های استان کرمان در مورد آن در سال 1387 انجام شده است. روش: برای سنجش اگاهی در مورد احيای قلبی - ريوی، در اين مطالعه نيمه تجربی، پرسشنامه پژوهشگرساخته ای با 15 سؤال طراحی گرديد روايی محتوا و پايايی آن بررسی و تاييد شد، سپس سه بار به فاصله يک هفته بين گروه هدف (پرستاران بخش اورژانس و اعضای تيم احياء) توزيع شد. بعد از آزمون اوليه هيچ اقدامی انجام نشد. بعد از آزمون دوم (پيش آزمون) کتابچه های کوچک و پمفلت های آموزشی براساس پروتکل جديد احياء برای هر بخش از موضوع تهيه و 8 روز پس از ارائه کتابچه ها آزمون مجدد به عمل آمد و داده ها با نرم افزار SPSS17 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج: اختلاف معنی دار در ميزان اگاهی و دانش پرستاران قبل و بعد از آموزش ديده شد (001/0>P). ميانگين نمرات آگاهی در پرستاران بخش های ويژه نسبت به پرستاران بخش اورژانس، قبل و بعد از آموزش بالاتر بود (001/0>P). بحث و نتيجه گيری: يافته های اين مطالعه نشان می دهد، آموزش هرچند کم هزينه و مختصر، تاثير مثبتی بر ارتقاء آگاهی پرستاران دارد. اين مطالعه بر نقش آموزش به منظور افزايش دانش پرستاران برای ارتقای صلاحيت و امداد رسانی مطمئن در احيای قلبی ريوی تاکيد دارد. واژه‌های کلیدی: آموزش، آگاهي، تيم احياي قلبي ريوي، پرستار،

Item Type: Article
Subjects: A General Works > AI Indexes (General)
R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: journals journals journals
Date Deposited: 06 Jan 2016 07:41
Last Modified: 06 Jan 2016 07:41
URI: http://eprints.kmu.ac.ir/id/eprint/24450

Actions (login required)

View Item View Item