نقش عفونت هاي استرپتوكوكي بتاهموليتيك گروه B و بي هوازي ها در پارگي زودرس كيسه آمنيون

نادري, طيبه (2001) نقش عفونت هاي استرپتوكوكي بتاهموليتيك گروه B و بي هوازي ها در پارگي زودرس كيسه آمنيون. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 8 (2). ISSN 1023-9510

[img]
Preview
Text
420-289-1-PB.pdf - Published Version

Download (303kB) | Preview
[img]
Preview
Text
abstract420.pdf - Published Version

Download (199kB) | Preview
[img]
Preview
Text
title420.pdf - Published Version

Download (215kB) | Preview

Abstract

پارگي زودرس كيسه آب، به پاره شدن كيسه آب قبل از شروع دردهاي زايماني اطلاق مي شود كه در صورت بروز قبل از ترم (هفته 38 حاملگي)، آبستني را مورد تهديد قرار مي دهد. اين پژوهش به منظور بررسي ارتباط احتمالي عفونت هاي استرپتوكوكي بتاهموليتيك گروه B و بي هوازي ها، با پارگي زودرس و قبل از ترم كيسه آب در 100 زن باردار كه به دليل پارگي كيسه آمنيون به زايشگاه نيك نفس بيمارستان باهنر كرمان مراجعه نمودند، انجام شده است. در اين زنان ميزان شيوع عفونت هاي استرپتوكوكي گروه B و بي هوازي ها بعد از كشت ترشحات دهانه سرويكس و واژن مورد بررسي قرار گرفت. از طرفي در همين زنان درصد شيوع عوامل ديگري كه مي توانند به عنوان اتيولوژي احتمالي پارگي زودرس كيسه آب مطرح شوند، مورد بررسي قرار گرفت. سن آبستني مراجعه كنندگان در طيف 38-26 هفته بود و در صورت اثبات پاره بودن كيسه آب، با روش هاي مورد استفاده در مامايي نمونه جهت كشت تهيه و مورد استفاده قرار گرفت. گروه شاهد شامل 100 زن باردار بدون آبريزي كه از نظر سن حاملگي همگن بوده و به درمانگاه زنان مراجعه نمودند، بود. در اين بررسي بين پارگي زودرس پيش از موعد كيسه آمنيون و متغيرهاي تب، بيماري هاي زمينه اي، مقاربت جنسي، اعتياد به مواد مخدر، سيگار، نماي جنيني و شيوع عفونت هاي استرپتوكوكي و بي هوازي ها ارتباط معني دار به دست آمد (P < 0.05). درصد شيوع عفونت هاي استرپتوكوكي و بي هوازي در گروه مورد به ترتيب 5 و 1 بود و در گروه شاهد مورد مثبتي مشاهده نشد. بنابر نتايج فوق بين بيماري هاي تب دار و عفوني و بروز پارگي زودرس كيسه آب ارتباط آماري معني دار وجود دارد و از جرم هاي موثر در اين مورد استرپتوكوك بتاهموليتيك گروه B و بي هوازي ها مي باشند كه در صورت تشخيص، با درمان به موقع مي توان از ميزان بروز پارگي زودرس كيسه آب كاست.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
R Medicine > RG Gynecology and obstetrics
Depositing User: fatemeh karami karami
Date Deposited: 30 Dec 2015 09:18
Last Modified: 30 Dec 2015 09:18
URI: http://eprints.kmu.ac.ir/id/eprint/23868

Actions (login required)

View Item View Item