تبیین نقش میانجی‌گرانه فراشناخت در رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سلامت عمومی

فاطمه بیدی1، مهدی نامداری‌پژمان2, and دکتر حسین کارشکی3، هادی احمدنیا4, تبیین نقش میانجی‌گرانه فراشناخت در رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سلامت عمومی. اعتیاد و سلامت.

[img]
Preview
Text
7-Bidi.pdf - Published Version

Download (232kB) | Preview

Abstract

چکیده مقدمه: یکی از موارد زیان‌آور فن‌آوری اینترنت، اعتیاد به آن می‌باشد. یافته‌های چندین پژوهش حاکی از رابطه بین سلامت عمومی با اعتیاد به اینترنت است. در این رابطه، فراشناخت می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. فراشناخت در برگیرنده دانش، فرایندها و راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی، نظارت و یا کنترل می‌کند. پژوهش حاضر با هدف، بررسی نقش میانجی‌گرانه متغیرهای فراشناختی در رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سلامت عمومی صورت گرفت. روش‌ها: این پژوهش با روش همبستگی بر روی 94 نفر از کاربران زن و مرد کافی‌نت‌های ابوظبی که از ملیت‌های مختلف، دارای حداقل سن 18 سال و مسلط به زبان انگلیسی بودند، انجام شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسش‌نامه‌ سلامت عمومی Goldberg (با پایایی 89/0)، پرسش‌نامه فراشناخت Wells and Cartwright (با پایایی 82/0) و پرسش‌نامه اعتیاد به اینترنت Kimberly Young (با پایایی 88/0) بود. فرضیه‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای 18SPSS و 18AMOS آزمون شدند. یافته‌ها: رابطه مثبت و معنی‌داری بین تمامی ابعاد فراشناخت و اعتیاد به اینترنت وجود داشت (30/0 = r و 01/0 > P). همچنین رابطه مثبت و معنی‌داری بین اعتیاد به اینترنت و سلامت عمومی مشاهده گردید (47/0 = r و 01/0 > P). نتایج حاصل از اجرای تحلیل مسیر نشان داد، فراشناخت رابطه بین سلامت عمومی پایین و اعتیاد به اینترنت را میانجی‌گری کرده و مقدار رابطه آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در بین متغیرهای فراشناختی، کنترل افکار بیش‌ترین ضریب همبستگی را داشت (80/0 = r). نتیجه‌گیری: اینترنت و فن‌آوری‌های دیجیتالی، دارای تأثیرات منفی و ناخواسته‌ای هستند که در رده آسیب‌های نوپدید به شمار می‌آیند. ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و سلامت عمومی در این پژوهش تأیید شد. فرایندهای فراشناختی می‌تواند در این ارتباط نقشی مثبت و بازدارنده داشته باشد.

Item Type: Article
Subjects: A General Works > AC Collections. Series. Collected works
Depositing User: journals journals journals
Date Deposited: 29 Dec 2015 18:51
Last Modified: 29 Dec 2015 18:51
URI: http://eprints.kmu.ac.ir/id/eprint/23684

Actions (login required)

View Item View Item