مقايسه موفقيت القاء زايمان در پره اكلامپسي و حاملگي طبيعي در خانم هاي بستري در بخش زايمان بيمارستان شهيد باهنر كرمان

افتخاري, ناهيد (2014) مقايسه موفقيت القاء زايمان در پره اكلامپسي و حاملگي طبيعي در خانم هاي بستري در بخش زايمان بيمارستان شهيد باهنر كرمان. Journal of Kerman University of Medical Sciences.

[img]
Preview
Text
355-233-2-PB.pdf - Published Version

Download (370kB) | Preview
[img]
Preview
Text
abstract355.pdf - Published Version

Download (206kB) | Preview
[img]
Preview
Text
title355.pdf - Published Version

Download (180kB) | Preview

Abstract

هدف از اين مطالعه مورد-شاهدي مقايسه ميزان موفقيت القاء زايمان (Iabor Induction) در مبتلايان به مسموميت حاملگي و زنان داراي حاملگي طبيعي بود. نمونه اين پژوهش، 200 زن مبتلا به مسموميت حاملگي به عنوان گروه مورد و به همين تعداد خانم هاي داراي حاملگي طبيعي به عنوان گروه شاهد بود كه به منظور ختم حاملگي در زايشگاه بستري شده و تحت القاء زايمان قرار گرفتند. دو گروه زنان مورد مطالعه از نظر سن، تعداد حاملگي، تعداد زايمان، تعداد سقط، مدت زمان مرحله اول و دوم القاء زايمان و بيشاب اسكور (Bishop score) سرويكس، جور بودند و تنها تفاوت معني دار آماري بين دو گروه در مورد سن حاملگي (P < 0.0001) و وضعيت كيسه آب (P < 0.0001) مشاهده گرديد. به طوري كه زنان مبتلا به مسموميت حاملگي داراي سن حاملگي پايين تر و درصد پارگي كيسه آب كمتري بودند. موفقيت القاء زايمان در زنان داراي حاملگي طبيعي 77% و در مبتلايان به مسموميت حاملگي 53.3% بود كه اين تفاوت از نظر آماري معني دار بود (P < 0.0001). در زنان داراي حاملگي طبيعي و مبتلايان به مسموميت حاملگي ارتباط معني داري بين موفقيت القاء زايمان بيشاب اسكور سرويكس وجود داشت (به ترتيب P < 0.001 و P < 0.01). در هر دو گروه با افزايش بيشاب اسكور سرويكس، درصد موفقيت القاء زايمان افزايش يافت. گرچه نتايج پژوهش نشان داد كه در مبتلايان به مسموميت حاملگي احتمال جواب ندادن به القاء زايمان و شانس سزارين بيشتر از مادران طبيعي است اما براي دستيابي به نتايج قطعي مطالعات بيشتري بايد صورت گيرد.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
R Medicine > RG Gynecology and obstetrics
Depositing User: fatemeh karami karami
Date Deposited: 29 Dec 2015 07:31
Last Modified: 29 Dec 2015 07:31
URI: http://eprints.kmu.ac.ir/id/eprint/23635

Actions (login required)

View Item View Item