وضعيت تغذيه كودكان 5-2 سال و عوامل موثر بر آن در روستاهاي اطراف شهر خرم آباد

كيقبادي, كيخسرو (2014) وضعيت تغذيه كودكان 5-2 سال و عوامل موثر بر آن در روستاهاي اطراف شهر خرم آباد. Journal of Kerman University of Medical Sciences.

[img]
Preview
Text
313-653-1-PB.pdf - Published Version

Download (245kB) | Preview
[img]
Preview
Text
abstract313.pdf - Published Version

Download (201kB) | Preview
[img]
Preview
Text
title313.pdf - Published Version

Download (180kB) | Preview

Abstract

در اين پژوهش كه در تابستان 1373 انجام شده است، 461 كودك 5-2 ساله در روستاهاي اطراف خرم آباد به طور تصادفي و با نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. هدف از اين بررسي ارزيابي وضع تغذيه كودكان و تعيين اثر برخي از متغيرهاي مستقل شناخته شده بر آن و همچنين تعيين وضع كم خوني كودكان با استفاده از فراسنج هاي خون بود. گردآوري داده ها از طريق پرسشنامه و مصاحبه حضوري با مادران، اندازه گيري وزن و قد كودكان و همچنين گردآوردي نمونه هاي خون انجام شد. وضع تغذيه كودكان براساس سه نمايه وزن براي سن، قد براي سن و وزن براي قد با استفاده از طبقه بندي هاي مختلف تغذيه اي و تاثير متغيرهاي مختلف بر وضعيت تغذيه اي كودكان ( طبيعي<2SD-?سوء تغذيه) مورد ارزيابي قرار گرفت. يافته هاي اين بررسي نشان داد كه براساس امتياز Z و مرز سوء تغذيه 2- انحراف معيار از ميانه جامعه بازبرد (NCHS) و 16.2، 19.4 و 1.5 درصد كودكان به ترتيب به سوء تغذيه مجموع زمان حال و گذشته (وزن براي سن)، زمان گذشته (قد براي سن) و زمان حال (وزن براي قد) مبتلا بودند. براساس طبقه بندي گومز 59.7 درصد كودكان و براساس طبقه بندي واترلو، 43 و 21.2 درصد كودكان به ترتيب مبتلا به كمبود وزن (وزن براي سن)، از رشد بازداشتگي (قد براي سن) و از دست دهي وزن (وزن براي قد) بودند. نوزده درصد كودكان به كمبود هموگلوبين و 55.9 درصد آنان به كمبود هماتوكريت، 5.3 درصد به كمبود آهن سرم و 40.4 درصد به كمبود اشباع ترانسفرين مبتلا بودند. مهم ترين عامل موثر بر وضع تغذيه كودكان، وضع تغذيه مادر براساس BMI بود. وضع تغذيه مادر و سواد پدر تاثير مثبت و بعد خانوار و سن كودك تاثير منفي بر وضع تغذيه كودكان داشتند.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
R Medicine > RJ Pediatrics
Depositing User: fatemeh karami karami
Date Deposited: 26 Dec 2015 07:22
Last Modified: 26 Dec 2015 07:22
URI: http://eprints.kmu.ac.ir/id/eprint/23131

Actions (login required)

View Item View Item