بررسي ميزان شيوع گواتر در دانش آموزان 10-6 ساله شهر خرم آباد لرستان، 1373

ستوده مرام, اسفنديار (2014) بررسي ميزان شيوع گواتر در دانش آموزان 10-6 ساله شهر خرم آباد لرستان، 1373. Journal of Kerman University of Medical Sciences.

[img]
Preview
Text
285-632-1-PB.pdf - Published Version

Download (255kB) | Preview
[img]
Preview
Text
abstract285.pdf - Published Version

Download (197kB) | Preview
[img]
Preview
Text
title285.pdf - Published Version

Download (177kB) | Preview

Abstract

در اين مطالعه تعداد 932 نفر از دانش آموزان پسر و 927 نفر از دانش آموزان دختر 6 تا 10 ساله شهر خرم آباد لرستان از نظر ابتلا به گواتر مورد معاينه باليني قرار گرفتند. معاينه باليني و درجه بندي گواتر براساس معيارهاي پيشنهادي سازمان بهداشت جهاني انجام گرفت. ميزان شيوع گواتر در پسران 6 تا 10 ساله به ترتيب سن، 49.5، 62.6، 64، 65.5 و 63.5 درصد و در دختران به ترتيب سن 70.6، 74، 65.2، 70.4 و 80 درصد تعيين گرديد. با توجه به ميزان هاي شيوع فوق، شهر خرم آباد جزو مناطق هيپراندميك محسوب مي گردد. ميزان شيوع گواتر در هر دو جنس با افزايش سن افزايش يافته و ميزان هاي شيوع اختصاصي سني در تمام سنين، در دختران به طور معني داري بيشتر از پسران بود (P < 0.001). همچنين تفاوت در ميزان شيوع درجات مختلف گواتر بين دختران (%72) و پسران (%61) از نظر آماري داراي اختلاف معني دار بود (P < 0.001). ميزان شيوع در مناطق مختلف شهر بيش از 50 درصد تعيين گرديد. مقايسه ميزان هاي شيوع گواتر در دو جنس نيز در گروه هاي سني 8-6 ساله و 10-9 ساله نشان داد كه تفاوت ميزان شيوع در مناطق مختلف شهر در گروه سني 10-9 ساله پسران و هر دو گروه سني در دختران از نظر آماري معني دار مي باشد. نسبت جنسي شيوع گواتر دختر به پسر كه نشان دهنده شدت اندامي است، در 6 سالگي 1.42 و در 10 سالگي 1.27 بود. ميزان شيوع گواتر در دانش آموزان مدارس غيرانتفاعي با ساير مدارس داراي اختلاف معني داري نبود. ميزان شيوع گواتر در اين پژوهش به طور معني داري كمتر از ميزان شيوع در سال 1368 بود.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
R Medicine > RJ Pediatrics
Depositing User: fatemeh karami karami
Date Deposited: 23 Dec 2015 06:29
Last Modified: 23 Dec 2015 06:29
URI: http://eprints.kmu.ac.ir/id/eprint/22996

Actions (login required)

View Item View Item