ارزيابی کارآيی کارگاه های بهترين تجويز برگزار شده جهت مشمولين آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمان

محمدرضا شکيبی، عصمت نوحی ، علی اکبر حقدوست ، شهرزاد مومنايی کرما, (2015) ارزيابی کارآيی کارگاه های بهترين تجويز برگزار شده جهت مشمولين آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمان. sdmej.

[img]
Preview
Text
sdmej-v1n1p17-fa.pdf - Published Version

Download (294kB) | Preview

Abstract

زمينه: آموزش مداوم يکی از بهترين روش‌های روزآمد نمودن اطلاعات و معلومات دانش‌آموختگان، ضمن خدمت است و در طول دو دهه اخير در اکثر کشورهای دنيا مورد توجه قرار گرفته است. هدف:‌ هدف پژوهش حاضر تعيين کارايی و ارزيابی نتايج سه کارگاه بهترين تجويز برگزار شده جهت پزشکان عمومی بود. روش کار: ‌نمونه پژوهش شامل 82 پزشک عمومی شرکت کننده در سه کارگاه بهترين تجويز بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مشتمل بر دو بخش ويژگی‌های فردی و ده سؤال دوگزينه‌ای طراحی گرديد که بعد از بررسی روايی مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه قبل و بعد از برگزاری کارگاه توسط کليه شرکت کنندگان تکميل گرديد. يافته‌ها: يافته‌ها نشان داد 49% از شرکت کنندگان مؤنث و بقيه مذکر بودند. محل تحصيل بيشتر آزمودنی‌ها استان کرمان (دانشکده‌ پزشکی کرمان 44% و رفسنجان 7/9%) بود. ميانگين و انحراف معيار نمرات قبل از برگزاری کارگاه به ترتيب 95/5 و 4/1 با حداقل صفر و حداکثر 9 بود که بعد از برگزاری کارگاه ميانگين و انحراف معيار نمره به ترتيب به 62/7 و 95/1 رسيد. حداقل و حداکثر نمرات بعد از برگزاری کارگاه صفر و ده بود. مقايسه ميانگين نمرات قبل و بعد از کارگاه، تفاوت معنی‌داری را نشان داد (001/0)P<). مقايسه ميانگين نمرات قبل و بعد از برنامه آموزشی با توجه به برخی ويژگی‌ها، تفاوت معنی‌داری را نشان نداد. نتيجه‌گيری: با توجه به يافته‌های تحقيق، کارگاه‌های برگزار شده تحت عنوان بهترين تجويز توانسته است سطح اطلاعات مشمولين آموزش مداوم شرکت کننده در کارگاه را تا حدودی افزايش دهد. لذا تداوم اين برنامه‌ها توأم با افزايش ارتقاء کيفيت آنها امری ضروری می‌باشد. واژه‌های کلیدی: آموزش مداوم، تجويز دارو، پزشک عمومی، کارگاه آموزشی،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email info@noyanco.ir
Date Deposited: 09 Dec 2015 10:20
Last Modified: 09 Dec 2015 10:20
URI: http://eprints.kmu.ac.ir/id/eprint/21830

Actions (login required)

View Item View Item